tisdag 17 december 2019

Kulturell omprogrammering - Del 3

(Fortsättning...) Efter den första fasen har du börjat flytta ditt fokus från tankarna till upplevelsen av kroppen och energiflödet i de stora chakrana.

En påminnelse innan du fortsätter: Det här är ingenting du behöver förstå - du skall bara uppleva vad som sker, uppleva med dina sinnen, inte med tankarna.

Andra fasen - öppna chakraflödet 
Starta timern för en ny 6-minutersperiod. Nu ersätter du sniffandningen med ett djupt andetag inåt, fyller dig helt med luft och visualiserar hur du förflyttar dig upp utefter ryggraden, ända till Ajna Chakra (pannchakrat). Stanna där, håll andan, fokusera 'tredje ögat' (insidan pannbent) och gå in i Maha Bandha. Håll Maha Bandha samtidigt som du upprepar namnet Ajna tre gånger och fortsätter hålla Maha Bandha upp till 10 sek (räkna Ajna, Ajna, Ajna, 104,105,... 110).

Maha Bandha - 'det stora låset' 
 (lotusställningen är missvisande, skall helst vara Siddhasana

Maha Bandha
Det betyder det 'Stora låset' och är en anspänning av muskelgrupper som öppna upp flödet genom hela chakrasystemet. Maha Bandha består av tre mindre Bandhas:

  • Mula Bandha - Rotlåset. Spänn anusmuskeln, spänn urinvägstraktens alla småmuskler och 'sug' upp dem mot ryggraden och spänn nedre delen av magmusklerna. De anspänningarna engagerar de tre nedersta chakrana.
  • Uddiyana Bandha - Buklåset. Naveln dras inåt och diafragmat sugs innåt-uppåt. Engagerar det centrala hjärtchakrat Anahatha. 
  • Jalandhara Bandha - Haklåset. Ryggraden förlängs och hakan för ner mot bröstet. Engagerar halschakrat Vissudhi.
Efter 10 sekunders anspänning i Maha Bandha lossar du uppifrån, Janadhara - Uddiyana - Mula Bandha, rätar upp kroppen och slappnar av fullständigt. Först då börjar du långsamt andas ut och förflytta dig ner genom alla chakrana på samma sätt som i första fasen. Stanna nere vid Mula Dhara och upprepa namnet tre gånger.

Andas sedan in och förflytta dig uppåt igen till Ajna Chakra, sätt an Maha Bandha, fokusera tredje ögat och fortsätt proceduren enligt ovan. Fortsätt till tiden 6 min gått.

Tredje fasen - pulsera energiflödet
Under den tredje fasen skall du växelandas. Det innebär att du visualiserar att du andas in genom ena näsborren, håller andan och andas ut genom den andra. Därefter in genom den andra, håller andan och ut genom den första. Du föreställer dig intensivt att du styr luften så. Du skall alltså inte täppa till den näsborre du inte andas genom - bara visualisera.

Inte nog med det - du skall räkna till 5 under inandningen, till 20 när nu håller andan och till 10 under utandningen.

Under hela tiden du håller andan skall du pulsera Mula Bandha - Rotlåset, i samma takt som du räknar till 20.

Om det känns alltför långa tider med 5-20-10 går du ner till 4-16-8 eller 3-12-6. Proportionerna skall alltså vara 1-4-2.

Pulseringarna skickar vågor av energi genom chakrasystemet upp till pannloben.

Fjärde fasen - Sankalpa
Under fjärde 6-minutersperioden inträder det meditativa stadiet. Du kan välja om du vill hålla kvar Kechari Mudhra - tungan upp i gommen - även under fjärde fasen eller om du vill slappna av helt redan där.

Du sitter helt avslappnad och andas in djupt. Hålla andan och så fort du känner att du är helt avslappnad andas du ut långsamt. Du kan tänka mantrat So under inandningen och Ham under utandningen.

Efter en tid kommer du in i ett meditativt tillstånd. Då är det dags för Sankalpa. När du håller andan tänker du: Vi är alla samma Liv. Under utandningen tänker du: Liv är kärlek

Upprepa proceduren några gånger. Därefter fortsätter du styra andningen som tidigare.

Femte fasen - upplev varandet
Under den sista fasen gör du ingenting - bara upplever. Upplev att kroppen andas helt av sig själv. Bli medveten om din inre rymd - din inre stillhet. Lyssna till stillheten.

När timern signalerar upprepar du Sankalpa några gånger och kommer försiktigt ur meditationen.

Anmärkning
Du väljer naturligvis helt fritt vilket Sankalpa du skall använda. Anledningen att jag föreslår just: Vi är alla samma Liv -  är för att bryta vår kulturs ödesdigra och kollektiva separation som gör att vi identifierar oss med vårt Ego, vår individuella personlighet. 

Vi är kulturellt indoktrinerade till separation från Livet och tror att vi är en kropp som på något oförklarligt sätt fått liv. I själva verket är det precis tvärtom - vi är medveten livsenergi som manifesterar oss som en mänsklig kropp. Vi är det Liv som uttrycker sig genom vår mänskliga kropp i den här manifestationen, med just de här förutsättningarna. Vi är ett med allt annat levande.

Vi är samma Liv som lever genom alla andra manifestationer, även om de har andra förutsättningar.
-----------------------------------
Tidigare inlägg i det här ämnet: Inga kommentarer:

Skicka en kommentar