lördag 7 december 2019

Kolets Magi

Kol borde inte finnas i sådana kopiösa mängder i Universum om det bildats som alla andra grundämnen. Kol är det fjärde vanligaste grundämnet i Universum efter Väte, Helium och Syre. Om vi bortser från Helium, eftersom det är en ädelgas och inte reagerar med andra ämnen, så är det ytterligt märkligt.


Kol är väldigt speciellt - nästan magiskt

Väte, Syre och Kol - alla tre ämnena är nämligen grundförutsättningen för Liv! Allt levande bygger på vatten och kol. Vatten och kol funkar inte som alla andra ämnen. Men Kol är lika nödvändigt för biologiskt liv som vattnet och det är lika mystiskt. Både vatten och kol cirkulerar i kretslopp genom haven, atmosfären, marken och genom allt biologiskt liv som blir till.


  Anna Demmings underbara förklaringar - 
Kolets speciella egenskaper Del-1
Del-2

Kolatomen är den enklaste atomen som har den starka förmågan att binda andra atomer både genom att avge elektroner eller ta upp elektroner. Det gör att kol har väldigt lätt för att bilda långa kedjor eller ringar i ett oändligt antal kombinationer med andra ämnen. Alla organiska kemiska föreningar är uppbyggda kring kol och kolet är därför basen för allt liv i universum.
Några reflektioner: 

  • Vatten och kol, två väldigt enkla kemiska ämnen men ändå så perfekt finstämda för livsprocesserna.
  • Både kol och vatten är dessutom förmedlare av energi och information, förutsättningar för kvantmekaniska processer. Vatten i form av cellernas flytande kristaller och kol i form av ringstrukturer.
  • Kvantmekaniska processer genomsyrar allt levande.
  • Hisnande möjligheter till nya material öppnas när vetenskapen samarbetar med Moder Naturs enastående inneboende visdom

Kolet 'födelse' - inte som alla andra
Kolets unika bindningsförmåga är inte något mystiskt. Det beror helt logiskt på kolets plats i det periodiska systemet men att kol förekommer i så kopiösa mängder i biosfären är inte lika självklart. Det var länge en gåta som förbryllade forskarna. Teoretiskt sett borde det inte finnas så mycket kol om kolatomerna skulle skapas på samma som alla andra sorters atomer. 

Det är som med humlan som egentligen inte kan flyga, om man räknar rent ingenjörsmässigt på humlans aerodynamik.

Normalt byggs atomerna upp inuti stjärnorna (som är solar). Solarna är stora kärnkraftverk som blir heta p g a fusion, atomkärnor som slår sig ihop och bildar större atomer. När solarna blir gamla och ”slocknar” exploderar de till slut och hela innehållet kastas ut i rymden i form av gasmoln av ny materia, en nebulosa bildas. Massor med nya atomer har bildats. 

Det nya materialet kan sedan packas samman till ett nytt solsystem och så där fortsätter universums levande energi sin kosmiska dans. 

Kolet tar en genväg
Det borde inte ha bildats så mycket kol som det gör eftersom det är många fusioner att göra innan det blir kol. Men Kol tar en smart genväg. Det är en lång väg från Väte till Helium och vidare fem steg upp i periodiska systemet. Istället för att två kärnor fusionerar (slår sig ihop) för varje steg uppåt så fusionerar tre Heliumkärnor och bildar Kol på en gång. 

Men för att ett sådant paradnummer skall kunna ske krävs det något alldeles extra utav Kol och Helium. Det är ju anmärkningsvärt osannolikt att tre kärnor skulle kunna kollidera exakt på mikrosekunden. Det kan inte hända så ofta så att det skulle kunna bli några stora mängder.

 

Kolresonansen

Fred Hoyle, han som myntade begreppet Big Bang, lade redan på 1940-talet fram en hypotes om att kol kunde bildas i så stora mängder tack vare att tre Helium slår sig samman i en kärnreaktion i solarna som han kallade trippel-alpha-processen. Hypotesen har senare verifierats.

Trippel-Alpha-Process

Det skulle kunna ske genom ett resonansfenomen som drastiskt ökar sannolikheten för att en sådan reaktion inträffar. När det uppstår resonans kan det mest oväntade uppstå. Man kan jämföra med Takomora Narrow Bridge, hängbron som kom i resonanssvängning av vinden och helt kollapsade 1940.
Brospannet kom i resonans i vinden och föll ihop

”Kolatomerna har ett resonanstillstånd med exakt rätt energi som gör det möjligt för stjärnorna att skapa det [Kol] i signifikanta mängder. Kolresonansen i sin tur, är direkt beroende av värdet av den Starka Växelverkan, vilket är den kraft som limmar samman allt i varje atomkärna ända ut i de yttersta byarna av tid och rum."

Universum är skapat av Liv
Kol och vatten är de två mysterierna som är intimt kopplade till det vi kallar Liv. Om kol och vatten hade haft den minsta lilla avvikelse från sina extrema egenskaper hade vi inte funnits till.

Astronomerna och fysikerna har dessutom slagit fast att det är minst 200 fysikaliska konstanter som har exakt de perfekta värden som gjort det möjligt för universums levande dans av energi att komma till. Hade gravitationskonstanten avvikit an bråkdel så hade det varit kört. Om intensiteten i Big Bang hade varit det minsta lilla större eller mindre hade vi inte haft något universum.   

Det går att räkna upp det ena mysteriet efter det andra som inte går att förklara med klassisk fysik eller Darwinistisk slumpteori. Om man istället vänder på resonemanget och säger som Robert Lanza:

”Om universum är skapat av livet så skulle inget universum som inte tillåter liv kunna existera. Det passar väldigt prydligt in i kvantteorin och John Wheelers PAP (Participatory Antropic Principle) i vilken det krävs en observatör för att göra det möjligt för universum att existera.” 

"Universums hela struktur kan bara förklaras genom Biocentrism. Universum är finstämt för liv vilket gör att liv skapar universum, inte tvärtom. " - Robert Lanza - Biocentrism

-----------------------------------


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar