torsdag 19 december 2019

Hjärnan skapar din verklighet

När du läser en bok eller ser en film skapar hjärnan en tillfällig verklighet som du känner dig som en del av, eller hur? När vi läser boken, fäster blicken på boksidan med bokstäverna så är det inte den bilden som uppstår i huvudet.

Istället formas en upplevelse av en helt annan värld än den miljö du sitter i och håller en bok i dina händer. Du förflyttas in i en helt annan verklighet där du betraktar eller till och med identifierar dig med någon av personerna. När du fångas av boken skapar hjärnan en annan verklighet som du blir en del av. Egentligen är det helt absurt - när man tänker på det.

Det du ser i ditt inre är inte en bild eller ögats kameraprojektion av boksidan - det är en upplevelse av den verklighet hjärnan skapar just nu.

Fantasin blir verklighet
Det här är ett hisnande illusionsnummer som hjärnan producerar. Du får för tillfället chansen att uppleva en helt annan verklighet än din vardagliga. Men det är din högst personliga upplevelse och tolkning av texten.

Det blir särskilt tydligt om du vid något senare tillfälle ser en filmatisering av boken. Då kan du slås av tanken att boken var bättre än filmen, eller tvärtom. Filmen är ju ett försök från regissören att förmedla hans egen bokupplevelse - som oftast kan vara helt annorlunda än din.

Bokupplevelsen är ju din hjärnas skapelse och den hänger ihop med din personlighet, dina tidigare erfarenheter.

Hela upplevelsen av vår 'verklighet' är egentligen en hjärnans skapelse, en rimlig gissning baserad på tidigare upplevelser. Verkligheten är inte absolut - den är din egen skapelse, din verklighet.

Tänk om den vanliga 'verkligheten' inte finns därute, sådär konkret som vi tror, utan bara inne i ditt huvud? Det kanske bara är ett amorft flöde av energi därute, som ett hav av böljande energi? Tänk om jag kan välja att se min verklighet på ett annat sätt? Tänk om jag kan skapa en bättre verklighet?

De senaste 25 åren har det forskats en hel del om det här. Lyssna på Anil Seths TED-talk där han reder ut begreppen, rent naturvetenskapligt.

"Med en större förståelse kommer en större känsla av förundran och en större insikt att vi är en del av och inte separarerade från resten av naturen" - Anil Seth

"With a greater sense of understanding comes a greater sense of wonder, and a greater realisation that we are part of and not apart from the rest of the nature" - Anil Seth


Konst -  att ta del av andras verkligheter
En del anser att gå på film eller läsa romaner är att fly från verkligheten in i en konstgjord drömvärld. I själva verket är det den mänskliga förmågan att leva sig in i andra människors upplevelser och erfarenheter genom abstrakta alfabetiska symboler sammanlänkade till ord och meningar, eller färg på duk, en balett eller en konsert.

Det är en oerhörd förmåga att överföra kunskap och erfarenheter som berikar och lyfter den som läser, eller upplever konst. Det är människans superförmåga att samla och förmedla kunskap och erfarenheter. Det gör människan unik och reflekterande, som gör att vi skapar visioner och utopier ...

-----------------------------------
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar