måndag 23 december 2019

Ett slags Julevangelium

Människan ville förstå sig själv och världen och tog därför en rejäl tugga av äpplet från kunskapens träd. Hon reflekterade, experimenterade, skapade modeller och symboler, samarbetade och samlade kunskaper, skapade språk och böcker, upptäckte matematiken, logiken och fysiken blev hennes sätt att beskriva verkligheten.

Kunskap smakar gott och gav oss fördelar

I slutet på 1800-talet var fysiken fullt utvecklad. Unga studenter avråddes till och med att forska i Fysik eftersom det fanns ingen karriär inom det området. Allt var reden upptäckt och beskrivet.

Men när allt verkar färdigt kommer en kris. Livet stannar inte upp. Liv vill utveckling.

Efter Einsteins relativitetsteori kom kvantfysiken och hela den robusta fysikaliska förklaringsmodellen hamnade i akut kris. Redan 1911 samlades fysikerna till den första Solvey-konferensen för att reda ut lite 'luddigheter' som började dyka upp. Temat för den första konferensen var Strålning och Kvanta.

Krisakuten
Allt sedan dess har konferensen samlats i Brüssel var tredje år och 1927 var den mest beryktade Solveykonferensen då hela fysikaliska och kemiska forskareliten var på plats. Sjutton av de 29 deltagarna blev sedermera Nobelprisetagare, inklusive Marie Curie, den enda kvinna som fått två Nobelpris - både i fysik och kemi.

En oenig forskarelit 1927 - Marie Curie tredje fr v nedre raden.

Nu var krisen ett faktum. Den klassiska Newton-Darwinistiska förklaringsmodellen höll på att kollapsa och den krisen är inte över än. Forskningens kronjuvel som skulle förklara och förutsäga allt höll inte måttet längre. Kvantfysikens lagar gick inte att använda i den 'vanliga' verkligheten och tvärtom.

Einsteins envisa hållning var att kvantfysiken var ofullständig.  - Det måste finns en förklaring om vi bara gräver djupare. Schrödinger och Bohr sa - Albert, du hänger inte med längre. Verkligheten är inte som du tror.

Matematiken stämmer 
Den allvarliga dispyten mellan världselitens tänkare och forskare fortsätter än idag men teknikerna och ingenjörerna är pragmatiska. Filosofin och grubblerierna runt kvantfysikens bisarra uppförande behövde de inte bry sig så mycket om. Huvudsaken är att matematiken stämmer.

Schrödingers kvantmekaniska ekvationer var ett underverk av logik. De beskrev de kvantmekaniska processerna exakt och 1900-talets atombomb, kärnkraft, transistorer, laser, datorer, RAM-minnen, plattskärmar och hela den digitala revolutionen kom till.

Allt bygger på kvantfysik. Alla kemiska reaktioner är dessutom processer med kvantmekaniska vågfunktioner, har man nu kommit underfund med.

Allt är egentligen perfekt
Om vi skulle kunna våga lita på att det kvantmekaniska synsättet är överordnat det mekaniska, skulle vi tänka oss världen annorlunda. Då skulle den inte bestå av små lokala partiklar och fält, dvs materia och krafter. Partiklar i form av atomer och elektroner samt gravitationsfält och elektromagnetiska fält.

Istället skulle den bestå av kvantmekaniska vågfunktioner och fält, allt utspritt och sammanhängande. I vardagslivet skulle verkligheten se ut som vanligt men vi skulle ta det för givet att vi är alla ett och samma energiflöde och du och jag är två virvlar i samma energihav. Allt är samma underbara skönhet och elegans - eftersom det är perfekt.

Tankemodellen är mänsklig
Allt är egentligen kvantmekaniska vågfunktioner men alla tänker vi mekanistiskt, som på 1800-talet. Till och med den långvariga, snart hundraåriga dispyten bland fysikerna bottnar i att tolkningen av de bisarra kvantmekaniska fenomenen fortfarande sker utifrån det mekaniska tänkandet. Vi sitter fast i det tänkesättet just för att vi är människor, biologiska varelser utrustade med den mänskliga, fantastiska hjärnan.

Evolutionär fördel
Hjärnan tolkar och skapar den verklighet vi upplever på ett förenklat och rationellt sätt så att vi har kunnat överleva som art. De individer som har haft förmågan att 'översätta' det fält av kvantmekaniska vågfunktioner, som vi alla badar i och själva är en del av, till en konkret värld av djur, växter, himmel och hav har haft en större överlevnadsförmåga än de som sett verkligheten exakt.

Verkligheten vi skapar är ett förenklat, tredimensionellt hologram, ett underbart vackert interface som gör det möjligt för oss människor att uppleva hur det är att vara människa. Kondoren och skorpionen skapar säker sina egna typer av interface för sin speciella arts överlevnad.

Krisen kräver förändring
Den kris som forskarna befinner sig i återspeglar sig i hela mänsklighetens kris just nu - på alla plan. Den krisen behöver inte beskrivas mer, hela det problemsyndromet tvingas vi ta del av dagligen i media.

Den mänskliga utvecklingen har blivit så komplex och konfliktfylld just för att vårt tänkesätt inte följde med när vi släppte in den nya fysiken.

Förändringen och utvecklingen av tänkandet skulle ha skett redan i slutet på 1800-talet då Maxwell 'upptäckte' sina ekvationer som förklarade det elektromagnetiska fältets egenskaper. Då skulle tankesprånget skett.

Om människan redan då hade förstått att matematik är portalen, eller fönstret till en högre verklighet hade vi inte fått två världskrig, plundring och sönderbränning av vår livsmiljö.

Mystikerna hade ju redan flera tusen år tidigare insett det här, utan matematik men i meditation. Det tråkiga är att deras undervisning alltid förstelnade i religiösa dogmer och ritualer. Men det bevisar i alla fall att det finns en väg till. Man behöver inte bli matematiker.

Hjärnan är plastisk
Regelbunden meditation försätter till slut vår flexibla hjärna i ett tillstånd där vi blir i kontakt med det kvantmekaniska nollpunktsfältet.

I tillståndet mellan vakenhet och sömn kopplas intellektet bort och du upplever själva varandet.

-----------------------------------

Tidigare inlägg:
Hjärnan skapar din verklighet

Reference:
Something Deeply Hidden - Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime, by Sean Carroll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar