måndag 16 december 2019

Kulturell omprogrammering - Del 2

Statistiskt sett kommer jag inte att vara i kroppen och mindet så många år till. Därför vill jag dela mina innersta upplevelser av meditation som en metod att skriva om undermedvetna program som etsats in i de tidiga barndomsåren.

Fast egentligen kan ingen dela sin upplevelse med någon - man kan bara förmedla sina tankar om den egna upplevelsen. Tankar förmedlas med intellektet - upplevelsen kan bara ske i det egna medvetandet.

"Man kan leda hästen till källan men hästen måste dricka vattnet själv."

Hypnos
Barnets kulturella prägling sker före sexårsåldern då hjärnan helt okritiskt tar in allt från barnets närmaste omgivning (se föregående inlägg). Hjärnan utvecklas då oerhört snabbt och barnet passerar chimpansens förmåga redan före 1-årsåldern. Den mekanismen  ger människan en särställning bland djuren.

Hjärnan har före sexårsåldern ännu inte börjat utveckla kritiskt tänkande. Barnet styrs då effektivt in i den kultur och miljö det växer upp i, på gott och ont. Medvetet tänkande kommer först då hjärnan kan producera Alfa-vågor (8-12 Hz). Före sexårsåldern producerar hjärnan endast Delta- (0,5-4 Hz) och Thetavågor (4-8 Hz).

Det är samma våglängder man som vuxen kan vara i under hypnos. Då är det analytiska tänkande inte 'vaket' men man tar okritiskt emot hypnotiserörens instruktioner. Hypnosterapi kan påverka och förändra inrotade program i det undermedvetna.

Den starkaste kollektiva vanföreställning de flesta i vår kultur bär på sen barndomens indoktrinering är att vi är separata individer, avskurna från alla annat levande. Vi lever i illusionen att vi är vår personlighet, vår kropp och vårt sinne. Den illusionen behöver vi komma ur om vi skall komma tillrätta med mänsklighetens kris.

I själva verket är vi det medvetna Liv som upplever hur det är att vara människa i just den här kroppen. Vi är alla samma Liv - fast i olika kroppar med olika förutsättningar.

Medvetandetillstånd
Hjärnans elektriska frekvenser varierar hos en vuxen människa beroende på vilket medvetandetillstånd man befinner sig i.

Deltavågor (0,5-4 Hz) - djup, drömlös sömn
Thetavågor (4-8 Hz) - drömsömn, djupavslappning i vaket omedvetet tillstånd,
Alfavågor (8-12 Hz) - avslappnat vaket medvetet tillstånd
Betavågor (12-35 Hz) - aktivt medvetande, analytiskt tänkande

Under hypnos och i meditation är kroppen och sinnet så avslappnade att hjärnan vilar och vibrerar i frekvenserna under 8 Hz, dvs det reflekterande tänkande är inte längre aktivt. Men vi är vakna - vi drömmer inte, vi kan ta emot information och den kan 'skriva över' tidigare program. Vi kan 'skriva om' gamla program och 'spara ner' den nya versionen i vårt undermedvetna utan att det behöver passera vårt dömande och kritiserande förnuft.

Genom en systematisk upprepning kan vi ändra vårt beteende och attityder i grunden utan att behöva gå in i vårt förflutna och analysera vad det var som gick snett i barndomen eller vilka trauman vi har gått igenom. Vi skriver bara över det gamla programmet och ersätter med det nya. Det är en radikal förändring på djupet som blir bestående och man kan på det viset bli helt kvitt dysfunktionella program eller program som inte längre är aktuella.

Yoga Nidra med Sankalpa
Inom yogan kallas metoden Sankalpa som betyder frö på sanskrit. Vanligtvis kombineras den med Yoga Nidra, då man guidas ner i avslappningen av en handledare. Då han eller hon avgör att du sjunkit tillräckligt djupt ner i avslappningen uppmanas du att upprepa ditt Sankalpa, din intension några gånger. Då 'skrivs det in' i det undermedvetna utan att tolkas av intellektet. När du sedan på slutet guidas ut ur Yoga Nidra så uppmanas du återigen upprepa ditt Sankalpa innan du kommer upp i helt vaket tillstånd.

"På tröskeln till sömn, medan sömnen ännu inte har infunnit sig, och den yttre vakenheten tonar bort, i detta ögonblick uppenbaras varandet". - Vigyana Bhairava Tantra

För att uppnå full effekt måste proceduren upprepas många gånger men har effekt redan från första gången. Man kan naturligtvis skaffa en inspelning som man lyssnar till men det är väldigt svårt att undvika att somna in, eftersom det blir en rutin som väldigt mycket liknar det vanliga insomnandet.

Meditation
Då är det en fördel att kunna göra det utan handledare, att själv kunna försätta sig i ett meditativt tillstånd där du är i gränslandet mellan vakenhet och sömn och samtidigt kunna upprepa ditt Sankalpa.

Det är ytterligare en fördel med att sitta i meditationsställning. Då somnar du inte lika lätt men framför allt flödar energierna på ett helt annat sätt om du sitter i en lämplig ställning. Det fordras träning, speciellt att kunna sitta stilla obehindrat en längre tid men även att få en automatik i proceduren så inte det tänkande minnet måste aktiveras.

Det måste nämligen till en procedur innan kroppen och sinnet slappnar av. Vi västerlänningar är så speedade att vi kan inte bara sätta oss ner så är vi i meditation. Nej, det är en process att försänka sig ner i ett djupavslapppnat tillstånd.

Min favoritmeditation
Det finns många olika sätt att göra det på. Jag tänker dela med mig av den procedur jag använt mig av under många år och som jag tycker passar mig. Den är indelad i fem faser där varje fas tar 6 minuter. De första faserna är fysiska men blir alltmer subtila och i den fjärde fasen kommer Sankalpa.

Först av allt måste sägas - inget av vad som beskrivs härefter behöver du förstå intellektuellt. Frågan - varför då? behöver aldrig ställas. Det är effekterna, upplevelserna som du skall uppleva. Upplevelserna kanske heller inte kommer med en gång. Det här handlar om en regelbunden rutin, ett återkommande beteende.

De första fyra faserna handlar det mycket om att påverka energiflödena i chakrasystemet med hjälp av andningen och olika Bandhas men först tar vi sittställningen.

Att sitta i Siddhasana ger största effekt - upplever jag.

Den här ställningen är inte enkel att göra på en gång, det fordras ganska lång träning. Men innan du behärskar den kan du sätta dig med benen i kors på ett sätt som passar dig. Sedan övar du med Siddhasana som mål och efter en tid, beroende på hur kroppen är skapt, så kan du sitta i 'den perfekta ställningen' som den också brukar kallas.

Enligt traditionen gör man alla andra Asanas (fysiska yogaövningar) för att kunna behärska Siddhasana - Den perfekta ställningen och kunna sitta i den obehindrat.

Siddhasana
Sätt dig på ena hälen så att den kommer i mellangården (perrenium), området mellan anus och könsorganet. Placera sedan den andra hälen rakt ovanför så att ankelknölarna är ovanför varandra och så att den andra hälen kommer dikt emot pubisbenet. Lemmen (penis) ligger mellan anklarna. Tårna stoppar du in mellan vadmuskeln och låret. Det behövs gärna en liten filtrulle under sittbenen för att inte trilla bakåt.

Kvinnor placerar övre hälen mot övre delen av Yoni (vagina) så att hälen trycker mot pubisbenet. Nedre hälen i mellangården. Då kallas ställningen Siddha Yoni Asana.

Ställningen öppnar upp och påverkar starkt de två nedre energicentrana Moladhara (Rotchakrat) och Swadhisthana (Sexualchakrat) och ökar enenrgiflödet upp genom chakrasystemet.

Kroppens sju stora Chakran 
Under de två första faserna av meditationen kommer du att visualisera och känna in energierna i sex av de sju chakrana. Du kommer att mentalt förflytta dig mellan chakrana, vila vid dem och nämna dem tyst vid sina sanskritnamn. Från Ajna ner till Muladhara. Språkets uråldriga form ger då resonans med energierna.


Muladhara - Rotschakrat alldeles ovanför mellangården
Swadhisthana - Sexualchakrat i höjd med blygdbenet, nära ryggraden
Manipura - Navelchakrat i höjd med naveln (uttalas Manipora)
Anahatha - Hjärtchakrat, i höjd med det fysiska hjärtat men mitt i bröstkorgen
Vishuddhi - Halschakrat (kallas numer ibland Vishuddha för att alla andra slutar på -a)
Ajna - Tredje ögat, innanför pannan mitt emellan ögonbrynen (uttalas Agkja, med ett mellanting mellan g och k)
Sahasrara - Kronchakrat, alldeles ovanför hjässan (det berör vi inte i den här meditationen)

Under de fem första faserna håller du din tunga upprullad så att tungspetsen kommer ända bak till mjukdelen i gommen. Alternativt trycker du tungspetsen rakt upp i gommen. Det är en Mudhra som kallas Kechari Mudhra

Första fasen - kom ner i kroppen
Sätt dig i meditationsställning och starta timern som du ställt på 6 minuter. Andas in i åtta kraftfulla sniffar genom näsan så att lungorna fylls. Förflytta dig mentalt upp till Anja Chakra. Stanna där och håll andan, gör Mola Bandha samtidigt som du upprepar namnet Ajna tyst tre gånger för dig själv. I Mula Banda spänner du de tre core muskelgrupperna i bäckenet som är kopplade till de tre nedre chakrana - anusmuskeln, urinvägstrakten och nedre delen av bukmusklerna. 

Rikta dessutom blicken vindögt upp mot pannbenets insida, mot punkten mellan ögonbrynen och visualisera solens ljus. Släpp in ljuset mentalt. Var avslappnad fast du håller andan.

Andas sedan långsamt ut genom näsan, så långsamt att du hinner stanna vid varje chakra på vägen ner, lossa Mola Bandha successivt. Stanna vid halschakrat, säg namnet - Vissudhi - och upplev energin i punkten mitt i halsen. Sjunk sen ner till Anahatha, vila där, säg namnet och upplev energin. Gå sen vidare ner genom alla chakrana tills du kommer till Muladhara, stanna där och upprepa namnet tre gånger - upplev energin. Visualisera kontakten med den levande jordens mörka mylla. 

Börja sedan om igen med åtta kraftfulla sniffar så du känner hur diafragmat arbetar och masserar hjärtat, ventilerar alla alveolerna i lungorna och fyller dig med liv och energi. Stanna uppe vid Ajna och upprepa namnet tre gånger. 

Slappna av, andas långsamt ut och fortsätt processen nedåt ...

Rikta hela ditt fokus till upplevelserna av hela processen. Var närvarande och fortsätt proceduren tills tiden signalerar att sex minuter gått. Upplev att du är en energivarelse, mellan solen från kosmos och jordens livgivande mylla. Du är upplevelsen.

Börja träna första fasen så kommer jag beskriva de övriga faserna i kommande inlägg - Del 3.
-----------------------------------Inga kommentarer:

Skicka en kommentar