tisdag 3 februari 2015

Allt är Energi och Information

Elden i brasan är egentligen en energiomvandling. Solens värme, bundet till kemisk energi i veden omvandlas åter till värme i rummet och i kroppen.

Vi har fått lära oss att energi är något som kan få saker och ting i rörelse. Atomerna i luften och i kroppen börjar röra sig snabbare vid brasan.

Vi fick också lära oss att det inte bara finns kemisk energi, värmeenergi och rörelseenergi. Det finns lägesenergi, ljus- och och en massa andra energiformer som Newton kom på redan på 1600-talet.

Läraren pratar, vi lyssnar och sväljer, eller ...
Det märkligaste av allt är att när läraren kom till energiprincipen, "Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan",  så borde vi elever ha reagerat protestfullt:

- Vadå! Du påstår alltså att det finns något som aldrig har skapats och aldrig kommer att försvinna! Det låter minst sagt bissart.

Det borde väl ha lett till en intensiv diskussion om de stora frågorna men så blev det aldrig. Ingen av mina elever på högstadiet har någonsin frågat vad energi är för något mystiskt som inte kan skapas eller förstöras.

Det är verkligen mystiskt. Ingen vet vad det egentligen är men vi börjar förstå att allt är energi, inte bara oljan, elektriciteten, veden och solen. Även våra tankar och känslor och alla andra upplevelser är uttryck för energi i rörelse.

Forskarna har studerat materiens innersta, först med förstoringsglas sedan med mikroskop. Det kraftigaste "mikroskopet" man hittills byggt är partikelacceleratorn i Cern. Där har man upptäckt att inte bara atomerna mest är tomrum, även partiklarna i atomkärnan består "bara" av energi och information! Det finns ingen solid, knallhård kärna någonstans.

Allt är energi och information, dvs energin har en inneboende intelligens!

För en grupp forskare finns det ett ännu kraftigare "mikroskop" att studera verklighetens innersta natur med, nämligen matematiken. Allt man kan se i universums yttre och inre kan beskrivas med matematik. Einstein beskrev först verkligheten med matematiska formler och därefter bevisades det med experiment, ofta många år efteråt.

Alltså borde sådant som är för litet för att se men som kan uttryckas matematiskt, även vara verkligt. Det anser i alla fall teoretikerna som formulerat M-teorin eller superssträngteorin. Den säger i korthet:

Atomkärnans innersta partiklar är inte partiklar som vi föreställer oss utan energi som vibrerar i olika mönster. Mönstrets form avgör om det uttrycker sig som en elektron, proton, gluon, mion eller allt vad de kallas för.

Inte bara fysik
Allt det här vore en diskussion för matematiker och fysiknördar om det inte vore så att resultaten av 150 års forskning redan finns nedskrivet i de mångtusenåriga Vedantiska skrifterna.

Det som sätter lite extra knorr på jämförelsen är att kvantfysikernas pionjärer, inte bara Einstein utan även Niels Bohr, Schrödinger och Heisenberg var vedantister och studerade Upanishaderna och Advaita.

Om man går djupt in i meditation och går bakom tankarna och intellektet kommer man till ett tillstånd av Samadhi, en total upplevelse av samhörighet med alltet. Hur allt har sitt ursprung ur ett fält av oändliga möjligheter.

På samma sätt ser forskarna när de tittar djupt in i materien att det bottnar i ett fält av intelligent energi, kvantvakuumet eller The Unified Field.

Om ett energifält kan vara intelligent kan det även kallas Consciousness, Brahman eller det Kosmiska medvetandet. Det är ju bara ord ändå.

Det tycks finnas två vägar att komma till samma förståelse, Forskning och Meditation. Utifrån och inifrån.

Återigen - dualiteten Yin och Yang. Den yttre verkligheten har sin inre motsvarighetLyssna på John Hagelin, en nutida kvantfysiker som forskar i Cern men som också har egen lång erfarenhet av meditation.Det här har fysikerna jobbat med i 100 år medan vi andra har förblindats av den hisnande förvandlingen från svält och umbäranden till ett bekvämt liv i lyx och överflöd.
(Klicka bakåt ett steg - 1864 startade omvandlingen)


- Navelskåderi leder ingen vart, sa Olof Palme på 70-talet ...

Börja gärna från början. Inläggen hänger ihop.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar