lördag 31 januari 2015

Elden - människans följeslagare

Elden har förmodligen följt människan hela tiden. Kunskapen om elden har gett oss en särställning och ett övertag. Vi har kunnat förflytta oss från Afrikas värme och överleva även här i norr. Veden har varit en välsignelse och en förbannelse. Den har gett oss värme och trygghet men också makt och krig.


När vedboden är full med torr, kluven ved kan vintern få komma. Veden är konserverad sommarvärme som vi återkallar. Att göra upp eld i kaminen känns gott på något ursprungligt vis. Det är magiskt när man tänker på det.

Men att samla ved har tidigare varit ett efterhängset slit. I årtusenden har vi huggit, samlat, kluvit, staplat och lagrat veden med våra muskler. Hästarna hjälpte oss att dra veden ur skogen men vi måste odla havren och höet till hästarna, med våra liar och armar.

Männen och hästarna bodde i kojor och enkla stall på vintrarna, djupt inne i skogarna, för att hugga ved och timmer. Det var för långt att åka fram och tillbaka med hästarna morgon och kväll. Upp i svinottan för att mata dvs "tanka" hästarna med havre, hö och vatten.


Svetten rann och vi frös oss genom vintrarna för veden var alltid för knapp.

Stålet i liarna var en dyrbar bristvara. Järnmalm måste brytas med tillmakning och smältas och formas till stål med hjälp av träkol ur kolmilorna. Därför var alla redskap gjorda av trä, sparsamt förstärkt med järn där de slets som värst.

Årtusenden gick på samma vis. Folk var inte dummare på den tiden men energin var en bristvara. Vi fick inte ihop till gödsel till våra åkrar så vi kunde producera tillräckligt med mat och bränsle till hästarna. Vi svalt och frös, snoren rann och Europa kunde inte föda sin befolkning. Vi flydde till Amerika.

Anden ur flaskan
Men så släpptes plötsligt anden ur Alladins lampa! För 150 år sedan fick Alfred Nobel patent på sin uppfinning - Dynamiten. Därefter kunde mängder med järn tas fram ur gruvorna, plogar och vapen kunde smidas. Åtta år senare började hans två äldre bröder, Rudolf och Ludvig, utvinna olja i Azerbajdzjan. Med hjälp av pengar från lillebror Alfred startade de oljeutvinning i stor skala och försåg, före ryska revolutionen, hela Europa med olja från sitt bolag Branobel.

Samma utveckling skedde i USA. Rockefeller startade Standard Oil och blev snabbt världens genom tiderna rikaste man.

Dynamiten och oljan hade kommit för att totalt förändra hela existensen på Jorden. Den materiella revolutionen var ett faktum. Människan blev helt förhäxad av allt som var möjligt att göra. Det är klart att med allt detta järn, krut, elektricitet och kärnkraft måste det ju bli två rejäla världskrig för att testa vad som var möjligt.

Bilismen, matproduktionen och förmågan att utvinna naturens resurser har förflyttat oss till en helt annan planet än den vi var på när min pappas far, Johan Welin föddes, 1860.

Helt förblindade av den materiella utvecklingen har vi, vanliga vardagsmänniskor, missat den utveckling som har skett inom den teoretiska fysiken och astronomin. Kunskapen om materiens innersta natur och om levandes innersta väsen har inte nått riktigt fram än.


Einstein sa redan1905 att energi och materia är samma sak. Det var ytterst få som begrep vad han talade om på den tiden, inklusive nobelkommittén. Senare fick han visserligen Nobelpriset för en finurlig manick han konstruerade som kunde påvisa den fotoelektriska effekten.

Det var i alla fall starten på en ny revolution. Han hade gnidit på Alberts lampa och släppt loss ytterligare en ande men det är först nu, hundra år senare, vi börjar ana vad det handlar om.

Världen är inte vad vi har trott ...

Börja gärna från början. Inläggen hänger ihop.

-----------------------------------
1 kommentar: