tisdag 24 februari 2015

Tre aspekter av oss

Människan kan verka väldigt komplex och komplicerad men starkt förenklat skulle man kunna säga att det finns tre aspekter av oss som varelse. Sen finns det det säkert 50 nyanser också ...

Den mest påtagliga är själva kroppen men så har vi en personlighet också. Den är lite mer abstrakt men vi har ganska klart för oss vad det är ändå. Men det mest svårfångade är den tredje aspekten av oss, själva livsanden, det som gör att vi lever och upplever. Det finns något mystiskt i oss som gör att vi vet att vi lever.

Den tredje aspekten har faschinerat människan så länge vi haft förmågan att reflektera över tillvaron.

Kroppen
Den fysiska kroppen förstår vi oss på ganska bra vid det här laget. Det är en biologisk process som startar vid ett tillfälle, utvecklas under en tid, åldras, bryts gradvis ner och avvecklas slutligen bit för bit. Plötsligt stannar kroppen upp vid ett exakt tillfälle.

Vänta nu - tar kroppens biologiska process verkligen slut vid ett exakt tillfälle? Egentligen borde vi räkna med nedbrytningen och förruttnelsen efter döden i kroppens biologiska process, men så tänker vi inte. Varför det? Jo den döda kroppen är bara ett tomt skal som inte tillhör oss längre.

Personen går ur tiden vid ett bestämt klockslag, personnumret försvinner, individen upphör att existera men kroppen fortsätter sin nedbrytningsprocess.

Det måste vara något väldigt påtagligt som händer i dödsögonblicket eftersom kroppen inte längre tillhör oss? Den biologiska processen är ju inte slut i och med döden. Kroppen fortsätter sin kontinuerliga utvecklingsprocess ända tills sista benknotan har försvunnit.

Döden är mystisk...

-----------------------------------


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar