tisdag 23 mars 2021

Huvudsaken är balans

Den mänskliga hjärnan skapar den mänskliga upplevelsen av det energihav, det Liv vi är en del av. Vi kallar den upplevelsen för 'verkligheten'. Ju mer vi tillåter den vänstra hjärnhalvan skapa vår uppfattning desto mer avstängt blir hjärtat. 

Vi anstränger oss att ta kontrollen över vårt liv, att vara rationell och så kallad realistisk. Vi lever från huvudet. Där förklaras kärlek och hänförelse som kemiska processer. Där finns rädsla för brist som ofta motiverar våra val. Brist på mat eller husrum, att förlora sin partner, att gå miste om något eller att inte vara tillräckligt bra. Där finns ingen plats för magi och mirakel.

Ju mer vi låter vår högra hjärnhalvan skapa vår verklighet, ju mer vi upplever helheten - närvaron i nuet, desto mer öppnar vi hjärtat. Därmed släpper vi fram Livet och tillåter oss bli levd. Vi lever från hjärtat. Då är kärlek och tillit lika självklart som för ett barn. För barnet är allt magi och mirakel.

Yoga - Balansträning

Att leva i balans är att tillåta Livet utnyttja hela vår hjärnas förmågor och hela vår kropps upptränade färdigheter i samspel och harmoni med allt i vår omgivning. Livet kommunicerar via hjärtat.

Vi behöver bara ställa oss frågan - hur kommer skön musik, god litteratur och vacker konst till? Hur kan musikaliska underbarn 'göra' komplexa musikverk för hel orkester vid 12-års ålder? Hur kom Mozarts omvälvande musik till? Musik som berör oss i hjärtat än idag. 

Konstnärerna säger att de 'tar ner' musiken, eller boken bara flödade genom mig eller 'jag måste bara uttrycka mig'. Verklig kreativ skapande process sker i total öppenhet. Resultatet leder betraktaren mot en liknande hänförelse som konstnärens - om det finns en resonans och öppenhet hos betraktaren.

Vad är vackert?
Vetenskapsmän på frontlinjen har ända sedan Platon funderat över vad som gör naturens lagbundenhet vacker och harmonisk. Frank Wilczek1), har skrivit en reflekterande bok med titeln: A Beautiful Question där han spekulerar över naturens inneboende skönhet, t ex varför Michlangelos tavlor är så fyllda av proportionen - Gyllene Snittet - och hur matematiska samband återfinns i det som upplevs som vackert och harmoniskt.

Fältet
Meditation är att träna den vänstra hjärnhalvan att koppla av och istället låta den högra, ibland kallad den kvinnliga hjärnhalvan, få vara mer delaktig i skapandet av uppfattningen av 'verkligheten'. Det är att utnyttja hela hjärnans förmåga och att öppna hjärtat och förbindelsen till Livets flöde. Att återknyta kontakten med den kosmiska visdomen - Akasha2) - ett fält av energi och information.

Det är det yogiska synsättet på andlighet och det har ingen koppling till någon religion.

-----------------------

1) Frank Wilczek - nobelpristagare i Fysik 2004, som bl a skrivit böckerna The Lightness of Being (sökandet efter Higgspartikeln och som myntat begreppet The Core Theory) och är en av centralfigurerna i Partikelacceleratorn Cern i Geneve 

2) Akasha - den Vediska benämningen för det som i den västerländska naturvetenskapen kommit att kallas Nollpunktsfältet eller Kvantvakuumet 

Bilden är från civilekonomen.se

Det här var inledningen av åttonde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar