onsdag 17 mars 2021

Den tredje hjärnhalvan

 I den vite mannens kultur, vår teknokratiska, urbana, ekonomiska, materiella kultur överstimuleras den vänstra hjärnhalvan. Det börjar redan i skolåldern. Alla ämnen som stimulerar den högra hjärnhalvan, idrott, bild, musik, körsång, trumdans och all form av kreativ skapande konst är styvmoderligt behandlade. Jag har själv bidragit som lärare på högstadiet med de manliga ämnena - matematik, fysik och datateknik. En sådan här dialog är urtypisk:

- Varför skall jag lära mig matematik? Jag kommer aldrig behöva lösa en andragradsekvation.
- Du behöver träna dig att tänka strukturerat och logiskt. Vårt samhälle är sådant. Skaffa dig en utbildning, sen kan du välja att bli en rebell, en Bob Dylan eller en Robert Lanza.

Men då är det tyvärr oftast för sent. Då har du hunnit bli färdigprogrammerad. 

Alla tre behövs - för balansens skull

Tre halvor
Den första, den vänstra hjärnhalvans färdigheter betraktas som kronjuvelen i vår kultur, den andra är också helt OK om du har extremt god talang som artist eller idrottsman men den tredje, hjärtats intelligens är helt försummad. 

Hjärtat - eller Anahatha som är det yogiska namnet på hjärtchakrat, är det energicentrum i oss som styr det fysiska hjärtat, styr andningen och som förmedlar vår intuitiva visdom och gör oss inkännande. Anahatha pulserar av Livets energi. Livet pulserade i embryots blodådror redan innan själva hjärtpumpen hade bildats. Livets energi och visdom pulserar även genom organismer som varken har hjärta, blodsystem eller nervsystem, t ex maneterna.

Genom Anahatha kommunicerar Livets inneboende visdom sin kreativa skapande intelligens. Ingen kvinna behöver intellektuellt förstå hur hon skall föda sitt barn, varken vid förlossningen eller hur hon skall ge barnet mat och kärlek. Det kan alla. Alla 'förstår' kärlek med hjärtat men inte intellektuellt. Ämnet Kärlek finns inte på skolschemat. Liv är Kärlek.

Närvaro
Att komma ner från huvudet och leva från hjärtat är att leva totalt - i tillit och gemenskap med allt annat levande. Det är att tillåta sig bli levd. Det är total närvaro och där existerar inte Jag, Mig och Mitt. Din närvaro är det största du kan ge en annan människa. Ditt barn ger dig det - och vill ha det tillbaka.

Vi frågade Swamiji1) en gång:  - What to do?  - Be present! Så enkelt var det för honom, i alla situationer.

Var i balans
Men att vara engagerad i vår vänstra hjärnhalva, att vara strukturerad och planerande är också att vara en fullständig människa. Annars skulle vi varken kunna samarbeta i lag, kommunicera, eller kunna lösa alla det praktiska som krävs för att överleva. Vi skulle inte heller kunna ackumulera eller förmedla kunskap, det som är en så specifikt mänsklig egenskap.

-------------

1) Swamiji = Swami Sukhsmananda, en av våra meditationslärare i Indien, från Sivagiri Ashram. (Ändelsen -'ji' är ett tillägg till titeln Swami som betyder att man respekterar honom/henne)

Det här var inledningen av sjunde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar