tisdag 2 mars 2021

Det nya Naturvetenskapliga synsättet

Kan man verkligen bara byta synsätt från "Vi är materia som har fått liv?" till "Vi är Liv som upplever materia?" och ändå vara naturvetenskapligt korrekt? 

Ja, det är fullt möjligt. Det som är intressant för oss, är att det nya synsättet ligger närmare yogans än det klassiska, materialistiska synsättet gör.

Materiens innersta består nämligen inte av partiklar, som vi alla har lärt oss - ända sen Aristoteles tid. Kvarkar, vilka är protonernas innersta delar - är inga partiklar. De är energi och 'information', enligt Frank Wilczek - Nobelpristagaren i Fysik som myntat begreppet The Core Theory1), tidigare kallat Standardmodellen. 

Matematik är det språk forskarna beskriver 'verkligheten' med.
Vi andra upplever verkligheten.

Vad är Energi?
Alla har vi hört om energiprincipen i skolan "Energi är något som varken kan skapas eller förstöras, bara omvandlas i olika former" Var det någon av oss eller någon annan i klassen som ställde frågan: -"Vad är det för något som inte kan skapas eller förstöras? Då måste energi ju funnits till och med före Big Bang?"

Ingen vet alltså vad energi i grunden är! Ingen vet heller hur det gick till när materien, som i grunden alltså är energi, fick liv och började bli medveten och kunde uppleva smaken av mango. 

Naturvetenskapen har ännu inte behövt svara på frågorna: Var är Energi? Vad är Liv? Vad är Medvetande?

Vad är Liv?
Det har räckt med att veta hur energi kan utnyttjas (omvandlas från en form till en annan). Frågan om Liv har kyrkan och filosoferna tagit hand om. Men frågan om Medvetandet har blivit pinsamt besvärligt för naturvetenskapen att hantera. Ända sedan kvantmekaniken kom in i ämnet fysik på 1920-talet har den frågan krävt ett svar från fysikerna. 

Ämnet fysik är ju det ämne som skall förklara hur världen fungerar. Kvanmekaniska experiment visade bortom allt tvivel att medvetandet och materien hänger ihop! Det går inte att hitta någon vettig förklaring inom den klassiska fysiken. Så är det än idag! 

Tesen - Om vi dissikerar och lär oss allt om det innersta så kan vi förstå och förutsäga helheten - har kommit till vägs ände. 

Allt fler naturvetenskapligt förankrade forskare ansluter sig därför nu till det omvända förhållningssättet:

- Vi är Liv som upplever en materiell 'verklighet' i Medvetandet. 

För att tänka i så omvända banor krävs ett helt nytt synsätt. Ett konkret exempel är frågan: - Hur hörs det i skogen när ett träd faller, om ingen finns där som lyssnar?

Verkligheten skapas
Med naturvetenskaplig logik kan vi konstatera att då hörs det ingenting. Det som sker i skogen när trädet faller är att luftmolekyler kommer i svängning, påverkar örats mekanism som omvandlar nervimpulserna till en upplevelse av ljud inuti hjärnan. Ljud uppstår inte i skogen, bara luft som rör sig annorlunda än vanligt.

Robert Lantza, stamcellsforskningens 'fader' och av många kallad 'vår tids levande Einstein' har lagt fram en naturvetenskapligt genomarbetad teori i sina böcker, den senaste kom nu i november 2020: 

"The Grand Biocentric Design: How Life Creates Reality", Robert Lanza m. fl. Där sätter han livet i centrum - Biocentrism - istället för materien i centrum - Materiecentrism

Kvantmekaniken har tvingat fram ett helt nytt synsätt och vi är mitt uppe i den omställningsprocessen. Det kan ta flera generationer innan ett sådant paradigmskifte får fullt genomslag. Men det biocentriska synsättet ligger mycket närmare det yogiska än det materialistiska gör. Mer om detta i ett tidigare inlägg: 

Den hårda Nöten

Vi avslutar passet med en mantrameditation. Texten kan översättas så här:

Ad Gurey Nameh
Jag hälsar(bugar mig för) den ursprungliga visdomen,

Jugad Guray Nameh

tidsåldrarnas visdom

 Sat Guray Nameh     

den sanna visdomen

 Siri Guru Dev ay Nameh   

och den oändliga visdomen

------------------------------------------------
1) Core Theory: a complete description of all the particles and forces that make up you and me, as well as the sun, moon, and stars, and everything we've directly seen in every experiment performed here on Earth.
https://www.edge.org/response-detail/26611

Det här var inledningen av femte veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar