tisdag 6 oktober 2020

Eurekatillståndet - Intro til 4:e yogapasset

Långt innan människan kom fanns matematisk logik och intelligens i Naturen och Universum. Det finns en universell intelligens som är större än människans förstånd. Fast den vite mannen anser att intelligens bara kan uppstå i den mänskliga hjärnans aktivitet. Detta trots att den encelliga organismen Slemsvampen bevisligen utför intelligenta handlingar i nuet, som att ta sig fram i en labyrint och undvika fällor.

Spiralen i naturen
Fibbonaccis talserie1), där det påföljande talet är lika med summan av de två föregående, är fascinerande. Om man ritar upp den geometriskt blir det spiralen som återfinns överallt i naturen. Den finns i vattenvirveln som bildas i handfatet när du släpper ut vattnet men den finns även i alla spiralformade snäckor, i solrosens frökorg, i antilopernas spiralformade horn och i galaxernas enorma spiraldiskar. Den återfinns i oändligt många variationer.

Naturen är matematiskt regelbunden
och därmed harmonisk och vacker

Det finns dessutom en koppling mellan den naturliga spiralen och talet Fi (φ), 1,61803..... med oändligt antal decimaler.
Fi (φ), påminner om Pi (π), 3,14159...., konstanten för att beräkna cirkelns omkrets.
Bägge de här irrationella talen har fängslat människan ända sedan de gamla grekerna. 

Det Gyllene snittet
Talet Fi (φ) kallas för det Gyllene snittet eller det gudomliga förhållandet (The Divine Ratio) eftersom det återfinns i allt som upplevs som vackert och harmoniskt. Grekerna ritade sina byggnader 1,6 gånger längre än höjden och fönstren 1,6 gånger högre än bredden. Renessansmålarna, framför allt Leonardo da Vinchi, indelade detaljerna i målningarna i just det gyllene förhållandet. Mästerverket Mona Lisa på Louvren innehåller mängder med detaljer i det förhållandet. Numera utformas t ex delarna i Toyotas logga utstuderat i Golden Ratio.

En vacker fråga 
Hur kommer det sig att naturen är så vacker? Nobelpristagaren i Fysik 2004, Franck Wilczek skrev boken A Beautiful Question: Finding Nature's Deep Design
I bokan visar Wilczek oss hur verkligt djupt sammanflätade våra idéer om skönhet och konst är med vår vetenskapliga förståelse av kosmos. - Ur presentationen av boken

Higgs upptäckt
Vetenskapsmännen använder matematikens elegans, så att när beräkningarna ger ett vackert resultat börjar de sätta upp experiment, t ex i partikelaccleratorn i Cern för att söka efter en bekräftelse av hypotesen. På det viset upptäcktes 2012 Higgspartikeln som gav Peter Higgs nobelpriset. Fast beräkningarna gjorde han redan 1964. Matematikens logik visade vägen men det tog 48 år att bevisa med experiment.

Flow
Kan det vara så att när vi är kreativt skapande, vare sig i konst eller vetenskap, så är vi i kontakt med den komiska inneboende visdomen? Kompositörer kan säga: Musiken bara kom till mig. Författare och bildkonstnärer uttrycker det ofta som att de var i ett Flow-tillstånd då tid och rum bara försvann.

Eureka
Archimedes den grekiske matematikern grubblade länge på hur det kommer sig att en sten upplevs lättare under vattnet än ovanför. Lösningen kom till honom en gång när han badade och låg fullständigt avslappnad i det varma vattnet. I det tillståndet fick han tillgång till den universella visdomen. Legenden säger att han blev så euforisk över sin upptäckt att han rusade upp ur vattnet, sprang ut fullständigt naken på Atens gator och ropade ideligen - Eureka! Eureka! (= Jag har det!). 

Archimedes princip har vi sen alla fått tragglat med i grundskolans fysik.


Kreativitet
Det tänkande mindet kan bara fungera som markberedning - det är sen ur fröets livskraft som det nya växer fram. 

Först när vi slappnar av intellektet och öppnar hjärtat kan Livet skapa genom den resurs vi blivit, just nu. Hjärtat kommunicerar med hjärnan och en högre visdom släpps fram. Äkta kreativitet uppstår.

----------------------------------- 

Introduktion till föregående yogapass

1) 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 .... osv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar