onsdag 28 oktober 2020

Den hårda nöten - intro till 7:e yogapasset

Hjärtat har en mycket större funktion än att bara vara en biologisk blodpump. Anledningen till vår övertygelse är bland annat att blodet pulserar faktiskt i människans embryo redan innan hjärtat har hunnit bli till. Först pulserar själva Livet. Maneten t ex, rör sig som ett pulserande hjärta när den förflyttar sig.

Liv kommer ur Liv
Sen att liv bara kan komma ur liv bevisas av att vårt eget fullvuxna liv levde redan i våra föräldrars kroppar, i form av spermier och ägg, redan innan de träffades. Det Liv som lever genom oss levde även innan föräldrarna var födda, osv ända till begynnelsen. Ett frö är liv.

Konsekvensen är att Liv kommer alltid först. Universum är i grunden Liv, dvs medveten energi.

Det finns inte en rimlig sannolikhetschans att så många av Universums fysikaliska parametrar skulle vara så finstämt anpassade för Liv om de inte själva kom ur Liv. Universums livslängd hade inte räckt till för ett sådant slumpmässigt resultat.

Liv är medvetande
Anledningen till att vi dessutom är övertygade om att medvetandet inte är kopplat till hjärnan är att organismer utan hjärna uppvisar medvetet beteende, t ex Slemsvampen och maneter.

Medvetandet - vetenskapens hårda nöt

Akasha-fältet
Om man slår samman allt det här så är det tydligt att den österländska förklaringsmodellen är trovärdigare än den västerländska materialistiska. I den Vediska förklaringsmodellen har allt sitt ursprung i Akasha1), ett fält av medvetande som manifesterar sig i Liv - i allt högre grad av samspel och komplexitet. 

Newton-Darwinismen var ju så bra
Den österländska modellen återspeglar sig dessutom i kvantfysiken. Den som naturvetenskapen fortfarande tragglar med att få ihop med den klassiska fysiken.

I den materialistiska förklaringsmodellen är Medvetandet den riktigt hårda nöten - The Hard Quesion. "Don't mention the C-word."2)

Men i den Vediska förklaringsmodellen är Medvetandet och Livet inte ett problem - det är själva utgångspunkten.

Det som är superintressant är att den Vediska förklaringsmodellen verifieras nu i vår tid, steg för steg efter kvantmekinkens intåg i den västerländska vetenskapen.3)

Allt är medveten energi
Livet pulserar mellan fysisk form och medveten energi i ständig rörelse. I den klassiska metaforen är olika livsformer som havets vågor. De uppstår och försvinner i en oändlig variation av form och dynamik. Men allt är havet.

Just nu kommer jag även att tänka på snöflingornas tillfälliga form som en oändlig variation av sexhörningens matematiska regelbundenhet. En förgänglig skapelse av skönhet. 

Det är medvetandet som skapar upplevelsen. Inget medvetande - ingen upplevelse.

Naturens variationer på sexhörningar

------------------------------

1) Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything. Evin Laszlo
2) Yttras ofta i vetenskapliga sammanhang. (C-word = Consciousness)
3) Ny bok med högaktuella vetenskapliga fakta. Inget filosoferande alltså utan 'hard core science' skriven av stamcellsforskarens 'fader' Robert Lanza: "The Grand Biocentric Design: How Life Creates Reality", Robert Lanza m. fl. kommer 17 nov 2020. Läs förhandsinblick i boken redan nu

Introduktion till föregående pass

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar