onsdag 21 oktober 2020

I, me, mine - Intro till 6:e yogapasset

Det sägs att de tre stora hindren för människans frigörelse, både kollektivt och individuellt är - Jag, Mig och Mitt! De ingår i Egot som egentligen bara är våra inlärda program i det undermedvetna. Men om jag-mig-mitt blåses upp blir det obalans, både inom oss själva och i hela mänsklighetens relation till naturen. Egot börjar agera som en fristående person. Det tar över.

Jämställdhet - naturligtvis
Det finns all anledning att tro att snedvridningen började då vi människor blev 'civiliserade' och byggde upp samhällen. Under 97% av mänsklighetens historia var vi jägare/samlare och vi levde i symbios med naturen som alla andra djurarter. Då tänkte vi inte så ofta i termerna jag-mig-mitt. Vi tillhörde en klan på 20 - 50 individer och verkade tillsammans som en enhet, ungefär som cellerna i ett organ. De vuxna fostrade sina barn till jämställdhet och samarbete. Att vara ensam var otänkbart, man överlevde inte.

När vi blev bofasta och började bruka jorden uppstod det absolut största språnget i mänsklighetens utveckling. Vi kunde producera ett överskott av mat vilket snabbt ledde till att en del började ägna sig åt annat än matproduktion. Först kom väl smederna som kunde leva på att tillverka verktyg till bönderna men sen kom säkert de som organiserade de samhällen som uppstod i bördiga områden. Jordbruksöverskottet skulle räcka till att försörja hela städer av hantverkare, skattmasar, fogdar och krigsmakt. 

Separation och hierarkier uppstår 
I den här nya livssituationen växte Jag-begreppet sig starkt. Det fanns ju plötsligt en massa intressekonflikter och egendomar som måste försvaras. Religioner uppstod och kyrkan skapade levnadsreglerna för att allt det här skulle fungera. Själva religionen bygger på separation, Gud, människorna och naturen. Hinduismen har till och med kastsystemet som ytterligare separerar människorna. Allt blev separerat och du skall 'förvalta ditt pund'. Hela situationen blev en mylla för var och en att odla sina Egon i. Till slut tror vi att vi är vårt Ego.

Stanna upp och reflektera över detta faktum: - Under bara ett par procent av människans historia har vi levt ett helt annat liv än det vi är evolutionärt anpassade för.

Olika samspel
Den moderna människan lever inte längre i en känsla av samhörighet med klanen och med allt annat levande. Nu är vi separata Egon i en hotfull omgivning, i en kamp för överlevnad. Samspelet i en civilisation är reglerat uppifrån och sker från huvudet medan vår biologi är skapt för att samspela via våra hjärtan. Samspela med varandra och med Livet och Naturen. Vi är biologiskt utrustade för att bli levda, i kreativitet.

Musik öppnar hjärtat
Beatels-sagan på 60-talet är som en metafor över den här förändringen. Från början var alla fyra som en samverkande enhet och när de spelade uppstod troligen en onenesskänsla i gruppen. Det var som de 'tog ner musiken' och skapade något helt nytt. Samhörighetskänslan spred sig ut i jättearenor av publik. 

Varje låt var unik och den sista låten de spelade in hade just titeln I, Me, Mine. Det var George Harrison som skrev den.

George var den som starkast tagit intryck från Bhaghava Githa och Vedaskrifterna under deras vistelse i Indien. Han var den som såg tydligast hur deras egon i gruppen blåstes upp alltmer, maktkampen mellan John Lennon och Paul Mc Cartney, och hur John mentalt gick över till Yoko Ono. 

George Harrison lämnade studion så fort låten var inspelad. Därmed upplöstes The Beatles för gott. Albumet Let it be var klart

Beatles påverkades av den Indiska, andliga visdomen

De gläntade på dörren
De hade förändrat en hel ungdomsgeneration som revolterade mot föräldrarnas livsstil och som stoppade Vietnamkriget. Hippiekulturen kulminerade i Woodstockfestivalen ett halvår efter Beatles som grupp hade kollapsat. 400 000 ungdomar i en tre dygns musikalisk onenessupplevelse ute på en åker, i kärlek - utan bråk eller problem. Men det krävdes cannabis den gången för att komma ur Ego-buren. 

Den 'civiliserade' människans identifikation med Jaget stänger hjärtat och därmed kommunikationen med Akasha, fältet med den kosmiska visdomen, den som reglerar Livets och Naturens logiska samspel. Därmed har vi byggt in oss i ett fängelse - men den goda nyheten är att det är bara att öppna dörren och promenera ut i friheten. Dörren är olåst.

Lyssna till djupet i hjärtat
Nu för tiden öppnar vi hjärtat i meditation. Vi lär oss oss i att vila i hjärtat och ställa oss frågan  - Vad är min djupaste visdom? - utan att gå upp i intellektet för att få svaret. 

All we need is Love ....

Dealing with tough times

Seems to always blow my mind
But I know where my heart is so I am fine....

Love is all we need ....

--------------------------------

Introduktion till föregående pass

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar