onsdag 14 oktober 2020

Tesla och Akasha - Intro till 5:e yogapasset

Det är ingen slump att dagens super-elbil heter just Tesla, eller att enheten för magnetflöde heter Tesla. Båda har fått sitt namn efter det stora eltekniska geniet Nikola Tesla. Hans storhetstid var i slutet på 1800-talet, en riktig superkändis på sin tid. Han hade flera hundra patent och var den som uppfann trefas växelström vilket möjliggjorde överföring av elenergi på långa avstånd. Tesla vann striden över Thomas Edison som envist förespråkade likström istället. 

Nuförtiden är Nikola Tesla bortglömd. Är det någon som hört talas om honom så är det för hans fantasier om att ta ner energi direkt ur kosmos och distribuera fri el till alla jordens invånare. 

Men för honom var det inte fantasier och det är anledningen till att vi tar upp Tesla här - i yogasammanhang.

Öst möter väst
Slutet på 1800 talet var de verkligt stora omvälvningarnas tid för mänskligheten. Det brittiska koloniala imperiet var på topp men höll på att krackelera och folk började resa sig i Indien. En av de stora folkliga ledarna där var yogin Swami Vivekananda. Andliga budskap fick man nämligen sprida men inte politiska.

Hans stora vision var att 'vi Indier' skall inte bli som västerlänningarna när vi blir fria från kolonialismen. Vår Vediska kultur har så mycket att bidra till mänskligheten - den kan bara inte ersättas med den västerländska ytligheten. 

Vivekananda for därför till USA, materialismens högborg, för att introducera Vedans filosofi - vetenskapen om den inre verkligheten. Hans föredrag blev enormt uppskattade, även i Europa.

Tesla och Vivekananda blev nära vänner. Båda kände hur deras världar kompletterade varandra. Tesla blev imponerad av begrepp som Prana, den vitala livskraften och Akasha, fältet av oändliga möjligheter. 

Nikola Tesla - Swami Vivekananda. Yttre och inre vetenskap möts.

Swami Vivekananda blev å sin sida fascinerad av Teslas löfte om att rent matematiskt kunna visa att materia är en potentiell form av kraft och energi. Det skulle matematiskt också fastslå riktigheten i hela den Vediska filosofin. 

För Tesla innebar Vivekanandas resonemang att allt är i grunden energi och därför skulle det finnas fri tillgång till gratis elektricitet om man bara kunde koppla upp sig till det Akashiska fältet.

Nu måste vi hålla i minnet att det här mötet skedde 1896, nästan tio år innan Einstein kom med relativitetsteorin och den berömda formeln som säger att energi och materia är samma sak.

Kvantrevolutionen
Det var dessutom långt innan Einstein 1921 fick sitt Nobelpris för upptäckten av fotonen och dess fotoelektriska effekt, den som gör att vi kan omvandla solljus direkt till elektricitet i våra solpaneler. Det är hisnande.

Att ljus inte bara kunde vara en elektromagnetisk vågrörelse utan även kunna uppfattas som partiklar (fotoner) blev inkörsporten till kvantfysiken som kom några år senare. Fotonerna var i själva verket små 'paket' av energikvanta som uppförde sig som partiklar.

För att knyta ihop det här så måste det nämnas att kvantfysiken förmodligen aldrig skulle kommit igång så tidigt om inte Vedafilosofin redan hade slagit rot inom naturvetenskapen. Alla kvantfysikerna, särskilt Niels Bohr, Werner Heisenberg och Erwin Schrödinger studerade flitigt Vedaskrifterna och den österländska filosofin. 

Niels Bohr hade YinYang i sitt vapen

Livet - Shivas dans 
De tusenåriga skrifterna förklarade just de här bisarra resultaten som de kvantfysikaliska  experimenten uppvisade - gång på gång. Hur materien och energin växelverkar, kommer och försvinner i nollpunktsfältet, i kvantvakuumet. Yogisarna såg det tidigt och symboliserade det som Shivas dans. Shiva Nataraj1) blev till staty redan på 1100-talet. Dvärgen med svärdet, som Shiva trampar på symboliserar vår okunnighet.

Livet - Shivas dans
Skulpturen kom till redan på 1100-talet

What is Life
Schrödinger skrev senare boken 'What is Life' 1947 där han funderade mycket på om inte den vitala livskraften Prana, just hänger samman med kvantmekaniska fenomen som kvantsammanflätning. 

Nu, 125 år efter Teslas möte med yogin Vivekananda forskas det väldigt mycket inom kvantbiologi och medvetandeforskning. Man har slagit fast att hjärtat har ett eget neuralt system och att det kommunicerar med hjärnan. Man vet genom experiment och iakttagelser att träd, mycel och organismer kommunicerar på ett plan som inte kan beskrivas med den klassiska fysiken. Levande cellers avancerade samspel och ändamålsenliga beteenden kan svårligen förklaras utan kvantfysikaliska fenomen. Vatten uppvisar extremt avvikande egenskaper - alla absolut nödvändiga för att liv skall finnas. Naturens elegans.

Allt hänger samman
Vi kan själva uppleva hur vi kommunicerar med varandra och andra varelser på ett ordlöst, intuitivt plan och vi kan uppleva känslan av 'oneness' i många olika sammanhang. I hjärtat vet vi.

Vi vet också att Teslas vision snart är här. Solpaneler är nu så billiga att det är fullt möjligt att alla i princip får gratis energi inom några år (så fort batterilagringen är fixad). Solen är allas - gemensamt. Det är ingen som kan lägga beslag på äganderätten till den energikällan.

Naturvetenskapens ändrade synsätt, från partikelteori till fältteori börjar även nå oss vardagsmänniskor. Just nu är vi mitt inne i ett kollektivt byte av synsätt. En turbulent process i det yttre - men i det inre, i hjärtat är det frid.

----------------------------------- 

1) Wikipedia: Nataraja

Fördjupning om Teslas möte med Vivekananda

Introduktion till föregående yogapassInga kommentarer:

Skicka en kommentar