tisdag 14 januari 2020

Teslas möte med Yogin

Kvantfysiken är ett möte mellan österländsk filosofi och västerländsk vetenskap. Geniet Nicolai Tesla mötte redan på 1800-talet yogin Swami Vivekananda. Kvanfysikernas giganter, Bohr, Schrödinger, Heisenberg m fl studerade Veda-skrifterna.

Översättning av Aleph Faenas artikel 26 februari 2018 i Agent for Change

En dag mötte vetenskapen visdomen i ett slumpmässigt möte mellan Tesla och yogien Swami Vivekananda.

I ett osannolikt skede, långt bak i historien var det möjligt att alla mystikerna i Vedas Indien hade upptäckt allt angående världens natur och verklighet. Följaktligen är allt som sagt sedan dess bara kommentarer till den visdom som redan finns nedskrivet i de heliga texterna. Verkar den här hypotesen extravagant?

År 1896 spelade skådespelerskan Sarah Bernhardt i en pjäs som heter Iziel. Enligt en deltagares ord var det en ”fransk uppläsning av Buddhas liv.” Grovt sett utvecklades stycket kring en kurtisan, Iziel, som försökte förföra Buddha medan han mediterade vid foten av det legendariska fikonträdet där han uppnådde upplysning. Buddha utnyttjade Iziels förförelse för att predika om världens fåfänga. Spelet var ett av de många västerländska uttryck för intresset för lärorna i öst och specifikt för Vedanta, en av de sex hinduiska filosofiska skolorna baserade på Vedas.

Åtminstone så förstod Swami Vivekananda det. En natt i februari samma år gick han för att se en föreställning av Iziel. Vivekananda var redan en yogi erkänd för sin kunskap om de heliga texterna och särskilt för att han hade varit favoritstudenten till Sri Ramakrishna Paramahamsa, en av 1800-talets mest anmärkningsvärda yogier. Ramakrishna hade flera mystiska upplevelser och ansågs vara en inkarnation av den Högsta Brahmanen. 

Yogin Swami Vivekananda och uppfinnaren Nicolai Tesla
öppnade mötet mellan österländsk filosofi och västerländsk vetenskap 
redan i slutet på 1800-talet. Det blev en murbräcka in mot kvantfysiken.


I det sammanhanget var Vivekananda en avgörande koppling mellan hans lärare och väst. Även om han föddes och tränades i Calcutta, sedan hans ungdom, var hans kunskap om västerländsk kultur lika stort som hans intresse för vedantisk doktrin. Denna kombination, tillsammans med Ramakrishnas handledning, gjorde Vivekananda till en entusiastisk ambassadör för Vedantisk visdom utanför Indien.

Sarah Bernhardt visste allt detta, eller åtminstone, hon visste vem Swami Vivekananda var. När hon träffade honom bland publiken i teatern samma kväll arrangerade hon ett möte med honom i slutet av föreställningen.

Allt tycktes hända av en slump. Men ibland är tillfällena själva upphängda i universum, och för bara ett ögonblick upphör de helt att existera.

Mötet efter spelet skulle också inkludera Nikola Tesla. 39 år gammal hade han redan uppfunnit växelströmsmotorn och utvecklade och patenterade andra elektriska uppfinningar och fick därmed de inkomster som behövs för att starta Nikola Tesla Company. Vid denna oerhört fruktsamma tid i sitt eget liv var Tesla upphetsad inte bara av vad han hade uppnått, utan av de nya forskningsområden som hans egna upptäckter hade öppnat.

Under kvällen träffades Vivekananda och Tesla och började tala. Båda överraskades av att  samtalen övergick till ämnen av ömsesidigt intresse. För Vivekananda, för att de täckte själva substansen i livet, och för Tesla, eftersom han oväntat hittade inspiration och bekräftelse av några av de idéer som han då knappt kunde uppfatta.

Vivekananda och Tesla diskuterade bland annat uppfattningarna om prâna, âkâsha och kalpas, tre elementära begrepp i den Vedantiska läran. Dessa kan förstås som respektive vital energi, eter och idén om eoner. Prâna kan förstås som en energienhet, âkâsha som materia, och kalpas som tid. 

Enligt Vivekananda, försäkrade Tesla samma natt honom att idéer från en så lång tradition i hinduismen skulle kunna återspeglas i modern västerländsk vetenskap. Samtidigt ansåg Tesla sig ha förmåga att matematiskt visa att kraft och material båda kunde uttryckas i termer av energi. Denna uppfattning är i sin tur mycket nära hinduiska religiösa tankar. "I så fall," skrev Swami Vivekananda senare i ett brev som beskrev mötet, ”kommer den Vedantiska kosmologin betraktas som det stabilaste fundamentet."

Detta var också början på vänskapen mellan yogin och uppfinnaren. Var och en fann en samtalspartner från sin egen position och ändå kunde de knyta an till varandra. Tesla fortsatte att driva sitt intresse för Vedas-läran. Några år senare tvekade han inte att använda några av dess termer (exakt idéerna om prâna och âkâsha) för att beskriva de fysiska fenomenen han hade undersökt.

"Om du vill hitta universums hemligheter, tänk i termer av energi, frekvens och vibrationer," skrev uppfinnaren. Man kan ju undra om Tesla hade kommit till sina djupa universella insikter om han inte upplevt mötet med denne yogi och mystiker?

--------------------------------
Översättning av Aleph Faenas artikel 26 februari 2018 i Agent for Change

Klickbar Tankekarta över alla inlägg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar