tisdag 27 april 2021

Yoga - din privata energihantering

Ingen behöver egentligen göra yoga för att uppleva att vi är levande, medvetna energivarelser. Men vi blir mer levande om vi kan öka energiflödet och bli medvetna om hur vi fungerar. Yogan jobbar med din livsenergi och ger dig ett rikare liv.

De tekniker som används i yoga är Asanas, Pranayamas, Bandhas och Mudhras. Du behöver inte lära dig Sanskritnamnen men det kan vara bra att ha hört dem om du skulle komma på en yogaklass där man bara använder de benämningarna. Asana och Pranayama är de vanliga fysiska ställningarna och andningsövningarna.

Sanskritordet Bandha översätts ofta med 'Lås' men det är tekniker som snarare öppnar upp och påverkar energiflödena Prana och Apana, där Prana är den uppåtgående livsenergin och Apana den från naveln nedåtgående energin. 

De tre huvudsakliga Bandhas påverkar energierna i chakrasystemet. Det vanligaste är Rotlåset eller Mola Bandha därefter Buklåset eller Uddiyana Bandha och slutligen Haklåset, Jalandhara Bandha.

Chakrasystemet

Mulha Bandha1) engagerar de tre nedre chakrana, Muladhara, Swadhistana och Manipura. Det är en sammandragning av musklerna i bäckenbotten plus den nedre delen av magmusklerna. Mulbandh vänder den nedåtgående energi Apana och lyfter upp både Prana och Apana mot pannchakrat Ajna. Det påverkar hjärnans aktivitet i pannloben. 

I Kundaliniyogan avslutar man många övningar med att hålla andan och göra Mulbandh. I Ashtangayogan håller man Mulbandh genom hela yogapasset. Tekniken gör att du känner påtagligt en förhöjning av livsenergin efter passet. Du blir upplyft kan man säga. 

Uddiyana Bandha2) engagerar hjärtchakrat och då drar du upp diafragmamuskeln mot bröstkorgen. Energimässigt lyfter den upp energin ytterligare. På det fysiska planet masserar det hjärtat och stimulerar matsmältningen. I Ashtangayoga håller man även det låset genom hela yogapasset men i Kundaliniyoga görs inte det låset separat, bara i kombination med de övriga låsen. 

Jalandhara Bandha3) handlar om halschakrat. Du trycker hakan mot bröstkorgen och sträcker ut nacken. Det öppnar upp för ett ökat energiflöde upp till de övre chakarana. I Iyengaryoga används det ofta i kombination med Pranayamaövningar.

Maha Bandha eller 'Det stora låset' är en kombination av alla tre och görs ofta under inledning till vissa meditationer i Hathayoga men också som en enskild övning för att stärka hälsan och öka energiflödet. Det betraktas som en avancerad teknik som kräver att du behärskar alla tre bandhas fullt ut. 


Maha Bandha 'låser upp' energiflödet

----------------------------------------

1) How to use Mula Bandha
2) How to use Uddiyana Bandha
3) How to use Jalandhara Bandha

Karin Braathen skriver väldigt lättläst på svenska om Bandhas - Kroppslåsen på sin hemsida  Karins Wellness 

Det här var inledningen av trettonde veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar