torsdag 22 april 2021

Chakran tror man inte på - de upplevs

Nu lämnar vi naturvetenskapen och studerar det traditionellt yogiska synsättet. Sånt upplevs ofta som nonsens av intellektet. 

Chakrasystemet handlar nämligen om livsenergi och medvetande1), två begrepp som inte har någon plats i den klassiska fysiken. 

Det yogiska synsättet baserar sig på subjektiva upplevelser som bara går att beskriva med metaforer eller liknelser. Chakrana är nämligen en komplex upplevelse av samspelet mellan muskler, nerver, känslor, energi och psyke. Alla kan uppleva chakrana när du väl övat upp din känslighet, t ex med Nadi Shodana2) eller meditation.

Kvinnlig-manlig balans
Livsenergi, det som gör att vi lever, flödar i ett finmaskigt nätverk genom kroppen, även utanför - i Auran. Tre stora huvudkanaler strömmar utefter ryggraden, Pingala, Ida och Sushumna vilken är som en flod av energi genom ryggradens centrum. (fast det finns inga egentliga 'kanaler')

Runt Sushumna ringlar sig Pingala och Ida i två spiraler och där de korsar varandra uppstår energikoncentrationer, chakran på sju ställen. De slutar vid näsborrarna, Pingala i den högra (korresponderar med vänstra hjärnhalvan) och Ida i den vänstra (som korresponderar med den högra). Alla har vi både 'kvinnligt' och 'manligt' i oss. 

Kolla näsborrarna
Pingalaenergin aktiverar oss (jämför med sympatiska nervsystemet) och Ida lugnar ner oss (det parasympatiska nervsystemet). De dominerar olika under dygnet, med 1,5-2 timmars pulsering. Du kan kolla in vilken näsborre som är mest utvidgad för tillfället. Kolla speciellt kl 3 på morgonen om du ligger sömnlös. Då är garanterat den högra mest öppen.

Pingala är det maskulina flödet av vital livsenergi och Ida är det feminina flödet av medvetandets energi, symboliserade av solen respektive månen i Hatha yogan. Med systematisk yogaträning kan man få dem att smälta samman i Ajna, pannchakrat. Då känner du balans och harmoni.

Energin vibrerar
De sju chakranas symboler har olika färg, rött för Muladhara rotchakrat och violett för Sahasrara - kronchakrat. De är ju också ytterfärgerna i regnbågens spektrum. Den röda färgens vibrerar med den lägsta frekvensen och violett med den högsta. 

Även djupa basljud kommer i resonans med Muladhara och höga diskantljud resonerar med Sahasrara. Själva ljuden av Sanskritnamnen harmonierar med chakranas frekvenser. Sanskrit är ett ursprungsspråk i vår kultur.

Bli hel
Våra livserfarenheter och trauman, vårt undermedvetna, tankar och känslor blockerar våra chakran och vårt energiflöde. Det gäller oss alla mer eller mindre. Men då energin kan flyta fritt blir vi hela, balanserade människor och känner en djup samhörighet med allt.


Ljudet av Sanskritnamnet vibrerar i harmoni med dess chakra

---------------------------

1) "Det är värt att notera att medvetandet, som det förstås här, inte existerar oberoende av det vi är medveten om." - Vajrasati: Nadis and Chakra.
Den 'nya' fysiken, som var ny på 1920-talet, har tvingats att ta med medvetandet i sina resonemang eftersom kvantfysikaliska experiment visar att medvetandet hänger intimts samman med materien. Det är fortfarande 'den hårda nöten', efter 100 år, som tycks vara omöjlig att knäcka med den klassiska fysiken.

2) Nadi Shodana - växelvis andning

Det här var inledningen av tolfte veckans Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar