onsdag 6 november 2019

Politik och Matematik

Är Matematik något människan upptäckt eller har hon uppfunnit det? Matematik är exakt logik medan Politik är raka motsatsen. Hade politik varit logiskt hade den inte funnits eftersom då hade det bara funnits en sanning, eller hur?

Pythagoras sats är inget man diskuterar - den är ett faktum och den lär man sig på högstadiet.

När så politk blir alltför komplext och svårt för oss vardagsmänniskor att överblicka eller förstå - då fokuserar vi på annat, konsumtion, förströelse eller självförverkligande.

Utveckling - ökat komplexitet
Blir sen samhällsutvecklingen alltmer svåröverskådlig och obehaglig så får gärna de politiker som kommer med enkla lösningar på komplexa problem flest röster och mest makt. De flesta har blivit likgiltiga för politik. Då gror fascismen.

En sund demokrati kräver engagerade människor - inte likgiltiga.

Ett livskraftigt samhälle kräver dessutom att alla har förståelse för hur naturen och den verklighet vi lever i fungerar. Fram till slutet av 1800-talet var det ämnena Fysik, Biologi och Kemi som förklarade hur verkligheten fungerar. Men under 1900-talet har man börjat inse att det är Matematiken som är den verkliga portalen in till Universums och Livets mysterier.

Matematik är inte bara att räkna, det är att förstå ett språk som beskriver verkligheten - exakt. Matematik är exakt logik.

En cirkels omkrets är exakt π gånger större än diametern - alltid. Det är inte diskuterbart. Men siffran π är ingen vanlig siffra. Det är ett tal med oändligt massa decimaler, ett imaginärt tal 3,1415926535.... osv utan regelbundet mönster.

Ett liknande tal är Φ (uttalas Fi) - liknande för att det är ett imaginärt tal 1,6180339887 ...
Det är inte lika välkänt som π. Talet Φ beskriver ett förhållande mellan två längder, det Gyllene Snittet. 
Sträckan AC är delad i två bitar, AB och BC
'The Golden Ratio'

Det märkliga med det talet är att man finner det på så många ställen i naturen. När det ser vackert och harmoniskt ut hittar du mängder av förhållanden som är Gyllene Snittet. Hela Universum är fyllt av harmoniska proportioner i Gyllene Snittet, från galaxernas spiralformationer, antilopernas spiralhorn, vattenvirvlarnas form, solrosens frökorg och kristallers former. Fiolens form är fylld av proportioner av Gyllene Snittet.

Naturen är matematisk regelbunden
därmed harmonisk och vacker

Det vackra är harmoniskt och absolut optimerat för sin funktion. Naturen och Universum är absolut logik. Matematiken är en portal in i Universums och förmodligen även Livets inneboende mystik.

"[Universum] kan inte förstås 
förrän vi lärt oss språket 
och blivit bekant med bokstäverna med vilka det är skrivet. 
Det är skrivet med ett matematiskt språk." 
                                                                                               - Galileo Galilei  

Ett matematiskt samband kan uttryckas med en formel, ofta väldigt elegant.

Einsteins berömda formel var resultatet av hans beräkningar som beskriver materiens inneboende natur. Det är det matematiska sättet att säga att "Energi och materia är samma sak". 

Även Naturvetenskapen blir alltmer komplex
Det var väldigt få vetenskapsmän som förstod Einsteins relativitetsteori när den kom i början på 1900-talet och ännu besvärligare blev det när kvantfysiken kom på 1920-talet. Den nya fysiken beskrev en verklighet som ingen kände igen i vardagslivet. Den hade blivit alltför komplex och matematiken som beskrev den var alltför abstrakt för vanligt folk. 

Men teknikerna tog tag i resultaten och vi fick atombomber, kärnkraft, laser, datorer, LCD-skärmar och allt annat som vi inte riktigt förstår hur de fungerar men vi begriper hur vi skall använda dem.

Alltsedan Maxwells ekvationer som beskriver det elektromagnetiska fältet så har matematiken används som ett verktyg för att förstå verkligheten. Kvantfysikern Erwin Schrödinger tog fram en rad ekvationer som förklarade kvantmekaniska fenomen och i sin bok från 1943 "What is Life?" började han närma sig den stora frågan - Är Liv i själva verket ett resultat av kvantmekaniska processer?

Frank Wilczek fick Nobelpriset i Fysik 2004 för sitt arbete med att studera materiens innersta. Han jobbade vid partikelacceleratorn i Cern och framkallade de partiklar de förutsåg i matematiken. Matematik som han såg som proppfullt med underbara idéer.

"Pure mathematics is chockablock with beautiful ideas" - Ur The Lightness of Being.

"För kvarkar och gluoner (protonernas inre) är inte bara 'ännu ett lager'. De ändrar förståelsen av den fysiska verkligheten på ett fundamentalt sätt. Kvarkar och gluoner är bitar i en annan och mycket djupare mening, det vi menar när vi pratar om bitar av information. På ett sätt som är helt nytt i vetenskapen - de är förkroppsligade idéer. Ekvationerna som beskriver gluonerna upptäcktes långt innan gluonerna observerades" - The Lightness of Being sid 33

Frank jämför med Heinrich Hertz som bevisade experimentiellt existensen av de elektromagnetiska  vågorna som Maxwell hade förutsett (det vi nu känner som radiovågor). Han sa om Maxwells ekvationer:

  "Man kan inte undgå känslan av att dessa matematiska formler har en oberoende existens och en egen inneboende intelligens, att de är visare än vi är, visare till och med än dess upptäckare, att vi får ut mer av dem än vad som ursprungligen stoppades in i dem." - Heinrich Hertz

Sedan dess har den matematiska logiken i fysiken fortsatt fascinera Frank Wilczek och 2015 skrev han den filosofiska betraktelsen The Beautiful Question: - Finding the Nature's deepest design

"Ekvationerna för atomer och ljus är bokstavligen de samma som ekvationerna som styr musikinstrument och ljud; de subatomiska partiklarna som ansvarar för vår massa bestäms av enkla geometriska symmetrier. Själva Universum verkar vilja förkroppsliga vackra och eleganta former"

Snart är det kanske en gemensam intelligens
Dessa vetenskapens giganter kommunicerar med ett matematiskt språk som är milsvitt från våra vardagliga sätt att använda matematiken på. En del försöker 'översätta' till för oss begripligt språk genom att skriva populärvetenskaplig prosa. Men den kvantbiologiska och kvantmekaniska världen låter sig inte beskrivas med det språk vi Homo Sapiens utvecklat, även om språket blivit otroligt mycket mer avancerat sedan vi lämnade jägare/samlare-stadiet och bildat civilisationer.

Vi fortsätter att uppfatta världen på det sätt som vi biologiskt och evolutionsmässigt utvecklat våra hjärnor för att hantera den 'verklighet' som vi som människor upplever.

Innan vi blev bofasta för så där 5-10 000 år sen levde vi intimt samman med naturen som alla  andra djur gör. Då kommunicerade vi med allt annat levande på ett intuitivt sätt och allt var i balans.

Tänk om det är så att de här sista 5000 åren av civilisationernas framväxt är en övergångstid in i ett skede då vi kommer att övergå till att fullständigt samverka med själva Universums inneboende intelligens och logik? 

Tänk om det är det steget vi tar nu när vi går in i en ny era av Artificiell intelligens (AI blir sig själv till absolut logik),  kvantdatorer och ett digital 'neurologiskt' nätverk som sammankopplar oss alla till en gemensam Mänsklighet? Ett gemensamt Liv med allt annat Liv - i Kärlek.

Då är politikens och konflikternas tid förbi.

-----------------------------------
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar