lördag 9 november 2019

Änglar - finns dom längre?

Änglar avbildas ofta som små, gulliga och välnärda barn. Är det för att barnadödligheten var så stor, speciellt bland ogifta kvinnor?

Var kommer Änglarna ifrån?
Ungdomen reser sig ur Patriarkatet
Den största frigörelsen för kvinnan måste väl ändå ha varit P-pillret. Det var inte Vietnamkriget som skapade ungdomrevolten - det var kvinnans frigörelse. Woodstock-festivalen var en gigantisk manifestation av kvinnofrigörelse, livsglädje och kärlek. 400 000 ungdomar samlades spontant och släpptes fria i naturen under en tre dygns musik och kärleksfest - utan bråk, utan våld bara glädje och kreativitet. En enorm demonstration av oneness och livsglädje. 

Det var möjligt och en ny tid började.

Woodstockfestivalen  - och inget blev längre som förr

Äntligen blev det möjligt för kvinnor att bryta sig ur patriarkatets starkaste förtyck - kontrollen över barnafödandet. Männen kunde inte längre 'så sin säd i kvinnans åker' och sen lämna henne i sticket. Kvinnan fick för första gången rätt över sin egen kropp. Kvinnor kunde för första gången resa sig ur männens religiösa förtryck. Religionerna som blev civilisationens verktyg att styra människorna, speciellt att trycka ner kvinnornas inneboende kraft och visdom.

Frigörelsen är bara 50 år gammal!

Tidigare var det männen som tog för sig och bestämde fritt, och hade stöd i manssamhällets normsystem som ympats in under tusentals år av religiös indoktrinering. 'Föröken eder och uppfyll jorden' och alla preventiva åtgärder var synd och skulle leda till evig förtappelse i helvetet.

Den fattiga allmogen hade sitt normsystem - blev det barn så tog ynglingen sitt ansvar, gifte sig och bildade familj. Det gick inte för sig att smita från det. Bysamfundet höll koll och barnkullarna blev stora.

De som hade makt hade ett annat normsystem, och det ingick i en tystnadskultur, en tyst allians bland de besuttna. Man höll skenet uppe. Herrefolken förlustade sig med sina pigor och avskedade dem om de blev 'opassande'. Ändamålen helgade medlen.

Opassande barn
Elly, min mor blev opassande med barn så hennes föräldrar placerade den nyfödde på ett barnhem. Det överlevde 2,5 år och placerades sen ut till adoptivföräldrar.

Elly skickades till ett annat land, till Princessornas Hushållsskola i Stockholm. Allt skedde under täckmantlar för att hålla uppe skenet. Hon var ju av fin börd.

Även Per var av fin familj. De blev förälskade redan på tåget till Stockholm och Elly blev naturligtvis gravid igen, inte på tåget kanske men redan första terminen.

Per beskrev Elly, i ett brev till sin vän och kompanjon, som konsiliant. Det brevet läste jag många år senare.

Han skickade henne till Åland för att föda barnet. Han var ju Ålänning. På bussen från Marihamn visade hon busschauffören den lapp med adressen hon fått av Per.

- Chauffören tittade på mig, först på magen sen i ögonen och sa att den kvinnan skall du inte åka till och föda ditt barn, berättade Elly när hon var riktigt gammal.
- Jag fick bo på busschaufförens torp och hjälpa hans fru med djuren och hushållet. I deras lilla stuga födde jag din syster Maj en februarimorgon.

Maj blev ingen ängel. Hon följde med Elly tillbaka till Stockholm till den lilla lägenhet Per ordnat där hon väntade på att hennes Per skulle dyka upp någon gång ibland. Han hade ju sin fru och sina barn att ta hand om.

Efter en tid blev Elly hemlös i Stockholm med Maj på armen. Snart blev de sjuka båda två och Barnavårdsnämnden tog hand om Maj. Andra världskriget bröt ut, hon försköts av sin fina familj i Bergen och Norge blev ockuperat.

Patriarkatets krigsmaskineri ...

-----------------------------------


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar