torsdag 17 september 2020

Hjärtats intelligens - Introduktion till 1:a yogapasset

 Människan upptäckte matematiken. Det var inget man uppfann. Man upptäckte att matematiken var en portal in i naturens absoluta logik. Till exempel när ryssen Mendelejev upptäckte det periodiska systemet, en matematisk karta över vilka olika atomer som finns. Där kunde han se att det finns en en massa grundämnen som ännu inte var upptäckta. Han ritade upp som en kalender med en lucka för varje grundämne där en del luckor var tomma. Han drog slutsatsen att i de luckorna kommer det att stå namnen på ämnen som människan ännu inte upptäckt, annars är inte naturen logisk.

Det dröjde inte länge förrän människorna hade letat reda på alla de ämnena som fattades, nu när de visste vad de skulle leta efter. Rent matematiskt kunde man nämligen utläsa vilka egenskaper de saknade ämnena skulle ha. 

Naturens ABC-bok Mendelejev hade upptäckt universums alfabet. Alla ämnena finns på Jorden men även i hela Universum. Det finns inga andra sorters atomer. De bildar molekyler, ämnen, komplexa sammanslutningar och slutligen växter och djur. 

Därmed förstod man hur det hela hängde ihop och hur allt fungerar. Det är atomer och partiklar.

Det här hände under den händelserika andra hälften av 1800-talet då man även upptäckte oljan, elektriciteten och ljusets natur. Naturvetenskapen och intellektet firade triumfer! Det måste ha varit en hisnande tid. Vår hjärnor har gått på högvarv alltsedan dess.

Hjärtintelligens
Bilden från Calm with Yoga

Nu på 2000-talet har man upptäckt att inte bara hjärnan utan även hjärtat har ett neuralt nätverk. Hjärtat har sin egen intelligens men det 'talar' ett annat språk. Hjärtat kommunicerar inte bara med hjärnan och kroppens alla celler utan även med Livet och allt annat levande. Även Universum som helhet kan uppfattas som en levande organsim. Allt levande kommunicerar som en samverkande enhet, precis som kroppens alla celler kommunicerar information och energi på ett sätt som inte ännu kan beskrivas fullt ut.

Men hjärtats intelligens har fått stå tillbaka eftersom hjärnans intelligens har fått sådan uppmärksamhet. Tankarnas aktivitet är så 'högljudda' och betydelsefulla att hjärtats signaler inte når fram.

En del människor har dock högre hjärtintelligens. Nyfödda barn har mycket högre hjärtintelligens än t ex nobelpristagare i nationalekonomi. Kvinnor, rent generellt har högre HQ än män om man får fortsätta killgissa. Väldigt tydligt är i alla fall att ursprungsbefolkningarna har behållit sin höga hjärtintelligens och kan leva i symbios med naturen på ett helt annat sätt än vi så kallade 'civilicerade' kulturer. Aboriginerna kan ju kommunicera med varandra på långa avstånd utan mobiltelefoner och Sanfolket i Kalahariöknen hittar vatten och föda rent intuitivt på de mest otroliga ställen.

Det mest slående exemplet är kanske hur Jarawafolket på Anandanamöarna rent instinktivt förflyttade sig högt uppe till bergen långt innan Tsunamin 2004 nådde deras oskyddade boningar nere invid havsstränderna. De hade förmodligen blivit bortspolade och utplånade om de inte, precis som elefanterna och de andra djuren intuitivt förflyttade sig. 

Människan har levt som jägare/samlare i ett par hundra tusen år så de här förmågorna finns inom oss.

Hjärtintelligens kan man träna upp eftersom det är en naturlig del av oss. Vi har bara försummat den delen en kort tid men vi kan återta den förmågan. Det innebär inte att vi skall sluta tänka men om vi kan öppna upp hjärtats intelligens kan vi få tillgång till ytterligare en omätbar resurs. 

Det är ett av yogans viktigaste mål ...

-----------------------------------1 kommentar:

  1. Du skriver att "man" på 2000-talet upptäckt att hjärtat har ett neutralt nätverk och att hjärtat kommunicerar med livet och allt annat levande. Det är ingen upptäckt under 2000 talet utan det har naturfolken och framförallt deras schamaner alltid vetat och även en del kloka gubbar och gummor hos oss för bara några årtionden sedan.

    SvaraRadera