onsdag 23 september 2020

Listen to your Heart. Intro till 2:a yogapasset

I hjärtat vet vi att det är fel att hugga ner regnskogarna.

I hjärtat känner vi att det inte är rätt att borra efter mer olja, varken på Grönland, Grekland eller utanför Lofoten.

 

Ursprungsbefolkningen i Amazonas protesterar mot skövlingarna i deras skogar, liksom ursprungsbefolkningarna i Nordamerika protesterar mot oljeledningarna som byggs genom deras land.

 

Ungdomsgenerationen, med Greta Thunberg protesterar mot beslutfattarnas hårdnackade motstånd mot att göra det som behövs för att hejda klimatkrisen. Trots att de hört forskarna.

Alla vet vi ju i våra hjärtan att fossilstilen inte håller längre - men intelligenta argument smids i huvudena på dem som inte längre hör hjärtats röst. De som inte vill höra.

 

Var sitter medvetandet? Allt mer vetenskap pekar mot att det finns en naturens intelligens som verkar genom oss människor via våra hjärtan. Hjärtat är som en dirigent som synkroniserar alla de miljarder celler som ska samverka i högt stående djurarter. Hjärtat kommunicerar även med hjärnan och vi blir naturens kreativa medskapare, mot en allt högre grad av komplexitet och koherens, samstämmighet.

Lägre stående organismer visar också på något slags medvetet beteende. Trots att de inte har varken hjärna, nervsystem eller något annat biologiskt system som kan representera någon form av medvetande. 


Slemsvampen - ofattbart smart

Naturvetenskapen forskar nu till exempel väldigt mycket på Slemsvampen, en encellig organism som varken är växt eller djur. Men den har förmågan att medvetet förflytta sig, har minne och kan lära sig från tidigare erfarenheter, till exempel att ta sig snabbaste vägen genom en labyrint eller gå runt en fälla. 

 

Det kan verka helt bisarrt och går inte att förklara med vår nuvarande materiella, mekaniska världsbild. Det är en anomali. När det blir tillräckligt många anomalier, dvs oförklarliga fenomen, tvingas man uppdatera världsbilden. Uppdatering pågår just nu.

  

Människan i nuvarande form, har funnits i ett par hundra tusen år. Men under 97 procent av den tiden har vi varit jägare/samlare, precis som dagens spillror av ursprungsbefolkningar. Vi är alltså biologiskt formade att lyssna till våra hjärtan och leva i samklang med naturens intelligens. Vi är egentligen inte alls anpassade till att ’besegra’ naturen.


Smarta lösningar är ett kulturellt fenomen som har utvecklats efter människan blivit bofast. Nu behöver vi bli mänskliga igen - men inte primitiva utan hela igen. Vi behöver återknyta till vår intuitiva visdom.

 

Problemet med att hjärnan överröstar hjärtats röst har Rishis, de vise yogisarna varit medvetna om i flera tusen år. De uttrycker det som att egot tar över och stänger förbindelsen med det universella medvetandet. Därmed tappar vi kontakten med vårt sanna jag. 


Just nu längtar vi tillbaks till något som gått förlorat.

Ordet Yoga betyder ’återförena’

Välkommen till Hjärtyoga


-----------------------------------

Introduktion till föregående yogapass

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar