tisdag 13 oktober 2015

Väljer vi med hjärtat eller huvudet?


"Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life.” ~ John Lennon

I andliga eller yogiska sammanhang säger man ibland att det finns två krafter som driver oss - kärlek och rädsla. Kärlek från hjärtat och rädslan sitter i huvudet. Det är en tankemodell.
En del är känslomänniskor och andra är rationella. Sen finns allt där emellan. Dessutom verkar det variera. Under perioder av passion, förälskelse eller hänförelse finns ingen rädsla. Då är allt möjligt.
Rädsla blockerar oss
När vi oroar oss för morgondagen, nästa dags problem eller framtidens katastrofhot, är det rädslan som gripit tag om oss. Den blockerar Livets flöde.
Framtidens tankar är inte tänkta än. Kreativa lösningar kommer ur nya tankar som aldrig har tänkts tidigare.
Kreativitet är just skapandet av något som aldrig funnits tidigare!
Vi tänker inte då vi skapar nytt. Det bara sker - i ett avslappnat tillstånd.
Archimedes låg i sitt varma badkar när han plötsligt kom på sin princip och Einstein spelade ofta fiol,  "... för då löser jag problemen lättare."
Många vaknar tidigt på morgonen och har lösningen på det som körde fast dagen innan.
Livet skapar genom oss
Det är Livets skapande, medvetna energi som uttrycker sig genom oss vid sådana tillfällen.
Liv vill förändring. Liv vill utveckling.
Kroppen och sinnet är den resurs som Livet har skapat för att kunna uttrycka sig genom.
Där samlas kunskaper och erfarenheter, det ackumuleras och delas med andra genom språk och information. Livet använder våra resurser och skapar, det som aldrig tidigare funnits, genom människans resurser.
Just nu är vi 7 miljarder människor som kan skapa nya kreativa lösningar som vi inte kan föreställa oss. Rädsla blockerar kreativiteten och skapandet. Rädsla kan göra att hela vårt tillvaro bara blir en strävan efter trygghet och förutsägbarhet.
"Naturlig" rädsla
Visst skall vi skall vara rädda ibland. Självbevarelsedriften är bra. Vi står inte kvar om ett tåg kommer rusande emot oss eller vi leker inte med giftormar. Men ofta använder vår unika förmåga till att bygga upp tankar och fobier som bara bromsar Livets flöde. Vi lever, kanske förnuftigt men förkrymta.
Släpp kontrollen
Kreativitet är inte förutsägbart men vi kan skapa förutsättningar genom att slappna av och öppna oss för Livets flöde.
Det är inte jag som lever livet. Det är Livet som lever mig. När jag upplever det, på riktigt, då kommer en otrolig befrielse. Jag kan släppa kontrollen och tillåta mig bli levd, att bara vara processen och en del av helheten.
Balans
Jag kan öppna mig för Livet och leva i en sund balans mellan kärlek och rädsla, känsla och förnuft, kreativitet och trygghet. Det är väl det som är att vara människa.

-----------------------------------
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar