onsdag 30 september 2015

Religion leder oss i fördärvet

Det gemensamma mellan SD och IS är att deras politik har sin rot i rädsla för det som sker just nu och vill på något sätt vrida utvecklingen tillbaka till något tryggare som fanns tidigare. IS vill tydligen tillbaka till tiden då Mohammed levde och SD vill se Sverige som det var då det var som mest svenskt. Kanske är det Karl den XII:s stormaktstid dom önskar sig tillbaka till, djupast inne.
De har båda ett "Vi och dom"-tänkande. Vi är alltid de goda och dom är de onda som skall bekämpas med alla medel. Det är i grunden ett religiöst tänkesätt.

Attentaten på World Trade Centre byggde på samma tänk. Den västerländska livsstilen är djävulens verk med USA som motor och tvillingtornen som monument över globaliseringen. Allah uppmanar oss att bekämpa den västerländska dekadensen. Alla medel är tillåtna. Vi står för det goda och ondskan skall utrotas, sett ur Al Qaidas synvinkel.


Allas krig mot alla
Men om vi ser situationen idag, dagen efter Ryssland också har börjat bomba i Syrien, så är det IS som är ondskan och måste stoppas. Så nu bombar både USA och Ryssland i samma land, samtidigt som rebeller och motståndsrörelser gemensamt mal ner landet.
Vi måste få ett slut på krigandet - men hur då?

Det har vi hört förut men det går inte att bomba bort en idé som slagit rot i folk. Lyndon Jonsson försökte bomba bort en kommunismen, åtminstone stoppa utbredningen - Vi skall bomba dem tillbaka till stenåldern, sa han när Vietnamkriget var som värst. Den gången var det Viet Cong, Che Guevara och Kuba som var den svarta ondskan som hotade godhetens utveckling. Vi är de goda - dom är de onda. Det är en kamp mellan de vita och de svarta.

Dualismen är problemet.
Dualism är ett tänkesätt som utgår från att vi är separata individer som en Skapare satt i en värld fylld av möjligheter men också av den ondes hot. Det leder leder till en kamp mellan det goda och det onda, Skaparen och Djävulen där människan är Skaparens avbild. En agent 007 med rätt att döda. Det har sina rötter i våra kulturer som vilar på kristendomen och islam, båda med ett gemensamt ursprung - judendomen. Det är religionernas dualistiska språkbruk som ligger till grund för vår kultur där vi dagligen indoktrineras att tänka - vi och dom, rätt och fel.

Paradexemplet är Israel - Palestinakonflikten, en till synes helt omöjlig knut att lösa. Bägge sidor är de onda eller de goda, beroende på vilken sida man står på.

Oneness eller enhet.
Tänk om alla människor istället skulle genomsyras av en känsla av att vi alla ingår i en gemensam process av föränderlig energi. Vi skulle inte ens säga "vi alla" utan allt är samma flöde. Samma Liv lever genom allt och alla. Liv är en skapande, kreativ, intelligent energi som hela tiden vill förändring och som manifesterar sig i den materiella värld vi upplever. Det är inte ens "vi som individer" som upplever världen utan Livet upplever sig själv i det medvetande som är Livet själv.

Då finns det inga konflikter för det finns inga separata individer som identifierar sig med sin historia.
Palestinier och israeler blir plötsligt ett folk som lever med de här förutsättningarna, det här vattnet, den här marken och de här resurserna och gör det bästa av det gemensamma Livet som de är och som de tillhör.

Tankarna ställer till det
Det är den speciella tänkande, reflekterande förmågan som just människa har, som ställer till problemen, konflikterna, krigen, ondskan och godheten. Det var den unika förmågan som skapade talet, språken, böckerna, religionerna, moralerna, politiken, lagar, samhällen, länder gränser, pengar, makt och förtryck. Men det finns inte gott och ont, rätt och fel. Det är som det är.

Den totala överlägsenheten i biologisk konkurrens som följde med vårt tänkande hotar nu oss själva, som art och som planet. Själva Livet är aldrig hotat.

Religion - ett hinder
Slopa religionerna. Det finns ingen separat Skapare. Det är Livet som förändras - hela tiden. Människan är i den här processen av förändring.

Att av rädsla klamra oss fast vid religionernas föråldrade dualistiska språkbruk och tänkesätt blockerar den evolutionära utvecklingen som människan just nu går igenom. Släpp historierna om gudarna, det goda och det onda som skall bekämpas. Det finns ingen ondska, bara identifikation med tänkesätt och idéer, religioner och politik.

Ha tillit till att Livet är Kärlek. Det ser du om du öppnar ögonen för det fantastiska i Livet och naturen. Du behöver inte tro på Livet - du upplever det.

-----------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar