torsdag 21 maj 2015

Tesla är på tapeten - igen!


Googlar du på Tesla så hittar du tre intressanta begrepp:

1. Tesla är standardenheten för magnetfält. 1 T = V·s/ (voltsekund per kvadratmeter)
2. Tesla är namnet på elbilens Ferrari, dagens rikemansmarkör Nr 1. En mäktig statusbil.
3. NikolaTesla var namnet på 1800-talets uppfinnargeni. Urtypen för "Den galne vetenskapsmannen" som  betraktades som förvirrad när han blev gammal. 


Först nu, 125 år senare börjar vi ta honom på allvar.

Känns det jobbigt att ta sig igenom allt som är skrivet om Nikola Tesla så kan du se ett lättsmält sammandrag i den här tecknade presentationen. Den berör några av hans uppfinningar men hela hans liv är som en underbar saga. Långt före sin tid
25 år innan Einstein publicerade sin allmänna relativitetsteori höll Tesla på för fullt med sina geniala uppfinningar om elektricitet och magnetism. Redan då tänkte Nikola Tesla på samma sätt som kvantfysikerna tänker idag, 125 år senare!

Tesla verkade ju i en tid då elektricitet endast fanns som likström från kemiska batterier. Det var han som tog fram växelströmmen och lade grunden för hela vårt moderna samhälle.

Han påstod helt frankt att allting är energi. Universum är ett gigantiskt fält av energi och vi kommer i framtiden att kunna ”tanka” ner den energin i obegränsad mängd i form av elektricitet, trådlöst. Hur var det möjligt? Hur kunde han göra ett sådant tankesprång?

Inte konstigt att han idiotförklarades av många, speciellt då han höll på att spränga en hel stadsdel i luften med sina högspänningsexperiment!

Förklaringen
Tesla levde i en tid då vi förblindades av alla materiella framsteg som vi gjort efter vi släppt ut anden ur flaskan, då dynamiten och oljan hade upptäckts.

I den tiden kom Swami Vivekananda till USA och introducerade den gamla Indiska kulturens filosofi i väst. Vivekananda föreläste intensivt under fyra år, både i Amerika och Europa om den uråldriga visdomen från en högt stående kultur, nedtecknad i de mångtusenåriga Vedantiska skrifterna.

Swami Vivekanandaoch Nikola Tesla blev nära vänner. I ett brev till en vän skrev Vivekananda, 13 febr 1896:

”...Mr. Tesla was charmed to hear about the Vedantic Prana and Akasha and the Kalpas, which according to him are the only theories modern science can entertain.....Mr Tesla thinks he can demonstrate mathematically that force and matter are reducible to potential energy. I am to go see him next week to get this mathematical demonstration.”

Tesla klarade inte att matematiskt bevisa att energi och materia är samma sak. Inte då. Det skulle ta ytterligare 20 år innan Eistein skrev sin berömda formel för första gången: Väst möter öst
De gamla Indiska skrifterna hade blivit inne i början av 1900-talet. Einstein studerade också de Vedantiska skrifterna. Det gjorde även Niels Bohr, Erwing Schrödinger och Werner Heisenberg, kvantfysikerna som utvecklade den nya fysiken.

Det gjorde även fysikern Fritjof Capra och skrev boken Fysikens Tao 1975. För att slutligen befästa sambandet mellan mystiken i öst och fysiken i väst restes en stor staty av Shiva Nataraj vid naturvetenskapens högborg, partikelacceleratorn i Cern. Shivas dans är en metfor för energins ständiga dans och förändringar i Maya, den värld vi upplever.

Tesla öppnade dörren
Den excentriske uppfinnaren från Serbien tillsammans med den intellektuelle tiggarmunken, Swami Vivekananda var kanske de som öppnade dörren för den materialistiska vetenskapen och fick dem att tänka i helt nya banor. 

Två läger
Vi är mitt inne i ett paradigmskifte där vetenskapsmännen inom fysik och astronomi är uppdelade i två läger, materialisterna och idealisterna. Så är det alltid när en ny tankemodell växer fram. Det nya tar gradvis över när det kan ge fler svar på frågor som hittills varit obesvarade. 

Idealisterna, den nya tankemodellen, utgår från att allt har sitt ursprung i ett medvetet, kreativt och skapande energifält. Materialisterna ser energi och materia växelverka slumpvis och ser medvetandet som en produkt av hjärnans biologiska process.

Nästa steg i evolutionen är att vi vanliga "materialister" också byter perspektiv och inser att vi alla är samma evigt levande, intelligenta energi istället för en tillfällig kropp som fått liv på något obegripligt sätt...

-----------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar