måndag 18 maj 2015

Kreativitet är Meditation

Framtiden är redan här. Den skall bara sjösättas.

Sjösättningen pågår för fullt:
1. Kvantdatorer som får våra nuvarande datorer att framstå som tröga museiföremål,
2. Robotar som sköter arbetslivet,
3. Obegränsad tillgång av el-energi utan kärnkraft eller fossila bränslen,
4. Alla fordon drivs framåt med el och manövreras av robotar,
5. Kontanterna försvinner och vi blir 10 miljarder människor.

Vilka fantastiska möjligheter! En del ser hot.
Klarar vi att hantera det? Frågan sätter igång en massa tankar men svaren finns inte i tankarna. Svaren finns i de kreativa processer som skapar det som aldrig har tänkts tidigare.

Redan tänkta tankar tillhör det som varit - kreativa processer skapar det som aldrig funnits tidigare. Vi kan inte tänka fram det nya - det skapas genom oss.

Kreativitet är nyskapande, som Livet själv. Liv vill förändring och utveckling, hela tiden.

Kreativt skapande sker intuitivt. Det sker i ett tillstånd av flow då vi förlorar oss i tid och rum. Det är ett görande i själva varandet utan att vi tänker på det. Naturligtvis finns det också en tankeprocess med, där nya lösningar kommer utan ansträngning, som av sig själv. Men gamla tankar tumlar inte runt och blockerar flödet.

Kreativ meditation
Den typen av kreativt skapande sker i ett totalt avslappnat tillstånd, där egot vilar och inte blockerar Livets visdom när det uttrycka sig genom dig som mänsklig form. Egot eller personligheten är då en resurs av ackumulerad kunskap och erfarenhet tillsammans med kroppens begåvningar och förutsättningar. I meditation vilar egot och skapar just då inga rädslor, tvivel och negativitet.

Det sägs att Einstein spelade fiol på nätterna. En gång knackade en granne på och bad honom sluta så hon skulle kunna sova.


- Jag tänker mycket bättre när jag spelar, svarade Albert och log på sitt speciella sätt. Spelandet försatte honom i ett meditativt tillstånd som öppnade för det kreativa flödet.

En annan klassiker är legenden om Arkimedis som länge hade försökt att fundera ut hur det kommer sig att saker och ting upplevs lättare under vatten. När han så tog sig ett långt bad, kopplade av och njöt i det varma vattnet, dök plötsligt lösningen upp i hans huvud. Han blev så lycklig och uppspelt att han hoppade upp ur karet och sprang naken ut på Atens gator och ropade Heureka! (= jag har det).

Flowkänslan eller det kreativa skapandet är oftast kopplat till en känsla av lycka och hänförelse.

Då är vi, du eller jag, ett med den kreativa, intelligenta energin. Den som skapar genom just den här biologiska personligheten. Energin som vi upplever som Livet inom oss.

I dessa ögonblick lever vi fullt ut. Vi lever och agerar i ett tillstånd av meditation. Det är något som vi kan medvetet träna och söka oss till. Att släppa taget och släppa fram ... att tillåta Livets vind blåsa fritt genom oss.

På samma sätt uttrycker sig Livet genom allt, inte bara genom djur och växter utan genom alla former i universum, inklusive vårt ego.

När vi sedan upplever på ett djupare plan än det tänkta, att vi är det Liv som lever genom oss, kommer vi att utveckla en tillit till den intuitiva, kreativa visdomen inom oss.

Släpp kontrollen
Då kommer vi inte längre att förlita oss på gamla idéer och tankemönster, principer, trosuppfattningar och ideologier. Vilken lättnad! Vi är inte längre egot. Vi låter oss bli levda av den ständigt skapande processen i samklang med den övriga naturen.

Då kommer det ständigt nya vara en fantastisk tillgång och inte längre något hotfullt och skrämmande.

En av mina lärare sa: - Upplev kontakten med källan. Håll sedan fast vid den kontakten, hela tiden.

-----------------------------------


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar