lördag 21 mars 2015

Rätt eller fel - etik och moral.

Är det fel att äta kött, eller ... 
- Vad är rätt och vad är fel, vad är bra och dåligt, etik och moral? Är det rätt av göken att lägga sina ägg i andras bon. 
Det blir ganska tydligt att alla sådana frågor bara är mänskliga påhitt. Vi har skapat ett regelsystem som ger oss själva massor med etiska överväganden och diskussioner.
- Ändå är det just människan som begår de värsta brotten mot Livet och Naturen.
Naturens balans är grym och omänsklig om vi ser den genom vårt eget regelverk. Det är som om människan, vi själva, inte tillhör den övriga naturen.
»...människan är skapad till Guds avbild, att råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»
Vi skapade religion och gav oss själva en särställning som rättfärdigar våra övergrepp.
Girigheten upphöjdes till dygd. Människans obalans blev grym och onaturlig. 

Dags att nyktra till
Besinningen ligger i att ödmjukt erkänna:
1.  att vi har missuppfattat vår position i ekosystemet. Vår tänkande, reflekterande förmåga har givit oss Hybris.
2.  att det jättesprång vi har gjort inte hade varit möjligt utan tillskott av energi utifrån. Olja och elektricitet i modern tid, tidigare var det slaveri, feodalsytem, statarsystem och alla andra finurliga sätt att roffa åt sig energi på.
3. att vi blivit drogberoende. Drogen är energi. Allt är jättekul och skönt ända tills man sitter fast i beroendet och kommer till valet: - Gör en förändring eller gå under!
What to do?  -  Not to do!
  • Koppla av, sluta kämpa, simma inte längre mot strömmen. 
  • Gå inåt i meditation och inse att du är inte separerad och övergiven. 
  • Ha tillit och låt Livet leva genom dig. 
  • Vi är inte individer som lever, vi är det Liv som uttrycker sig genom vår tillfälliga form.
  • Det är samma Liv i oss alla.
  • När vi inser det här på ett djupare plan är vi fria igen. 
-----------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar