torsdag 29 januari 2015

Allt förändras - utom skolan

Nu är det en ny tid
Just nu ser det ut som att vi skall byta upp oss till elbilar, kvantdatorer, fri tillgång till billig energi och en robotisering av mänskligt arbete.

Dessutom håller vi på att byta uppfattning om hur vi själva fungerar som levande varelser.

Vi har ingen aning om vad som kommer i framtiden och vi själva är inte alls det vi alltid trott oss vara.

Vi lever mitt i ett paradigmskifte och det är otroligt spännande!

Det är en tid då man byter ut någon grundbult i själva fundamentet för världsuppfattningen. Det händer med jämna mellanrum när den gamla världsbilden inte håller längre.

Numer är inte vår uppfattning att jorden är universums centrum eller att allt skapades och var färdigt på sju dagar. Det har varit smärtsamma processer att byta världsbild och det tog flera hundra år innan kyrkan accepterade evolutionsteorin. En del har inte gjort det än.

När allt fler frågor inte får några vettiga svar eller när problemen inte längre går att lösa med traditionella metoder är det dags för ett systemskifte i tänkesättet.

Många frågor hoppar vi över att svara på, för det finns inga svar i vår förklaringsmodell. T.ex vad är liv, vad är medvetande, vad är energi, vad är kärlek.

Ett gigantiskt problem som tornar upp sig, bland många andra, är att det skolsystem våra barn skall ta sig igenom är hopplöst ålderdomlig. Se på det här TED-föredraget som en 13-årig kille håller.
Varje individ har sin unika talang och begåvning. Hen har också sitt unika sätt att uttrycka denna förmåga. När vi får göra det och dela våra gåvor, då lever vi vårt liv fullt ut. Då lever vi vår passion.

Det borde vara skolans och lärarens uppgift att locka fram denna förmåga hos varje elev. Ett barn är inte deg som skall formas utan ett frö som skall tillåtas få utveckla sin potential i en optimal jordmån.

Läraren skall vara trädgårdsmästaren som får plantan att växa upp till de anlag den har, vare sig det blir en ros eller kaktus. Vad varje unik förmåga skall bli, skall inte skolan, läraren eller staten bestämma. I det avseendet kan skolan inte skapa, men den kan förkväva och stympa en människa.

Eleverna borde egentligen sätta betyg på hur skolan och läraren har klarat sin uppgift istället för tvärtom, som det är nu.

Vi odlar och bygger upp vår kunskap under livet men hela tiden har vi vår intuitiva visdom. Det gäller att skaffa access till den.

Grundbulten i det nya paradigmet är att medvetandet inte tillhör hjärnan. Hjärnan är en del av medvetandet.

-----------------------------------Inga kommentarer:

Skicka en kommentar