måndag 10 maj 2021

Att tämja dig själv fri

Yoga är något man gör och upplever. Det är ingen teori eller filosofi. Det finns säkert 1000 olika personliga anledningar till att man prövar yoga. Men syftet med metoden är att ta kontrollen över tankarna (Be Master of your Mind) och att återknyta kontakten med 'källan' - källan till liv och medvetande. Så ser vi på det.

Att bli herre över mina tankar istället för att låta tankarna styra mina känslor är inget kvick fix, det är som att köra in en vildhäst eller att träna upp en valp till att bli en brukshund. När sen hästen är inriden gäller det att använda den regelbundet. Hästen skall inte stå i sitt stall - det är en relation som ständigt måste underhållas.

Kärlek - motsatsen till rädsla

Regelbunden yoga och meditation är en metod att återanknyta med källan och få tillit till att låta Livet leva genom dig, utan att blockeras av sinnets eller 'mindets'1) olika former av rädslor. 

Rikta ditt fokus
Under yogapasset håller du mindet i strama tyglar genom att hela tiden genom att ge mindet uppgiften att fokusera på det som sker i nuet. Då styr du fokus till din andning, dina upplevelser i kroppen, dina känslor - hela tiden utan att koppla några tankar till upplevelserna. Det första du upptäcker då är att det här är minsann inte så enkelt, även om det låter lätt.

Men liknelsen med vildhästen, tagen ur sin naturliga miljö i hästflocken, som skall tämjas för att vara till nytta för oss människor, är inte helt perfekt. Hästens frihet begränsas ju när vi tämjer den - medan vi blir friare när vårt mind blir tämjt.

Människans styrka - finurligheten
Vårt Mind eller vårt sinne var troligen inte lika oroligt när vi levde i vårt 'vilda' ursprungstillstånd som jägare/samlare. Vår intellektuella kapacitet var visserligen fullt utvecklad, rent biologiskt, men vi använde den troligen på ett helt annat sätt. 

Det sättet att leva i små klaner var mer likt de villkor alla andra djurarter lever på. Vårt intellekt kompenserade oss för att vi inte hade superförmågor som att löpa snabbt, vara elefantstark eller ha något av våra sinnen hyperspecialiserade som t ex fladdermöss. Intellektet var vad evolutionen gav oss människor, och det var en riktigt bra överlevnadsfördel. 

Någonstans i utvecklingen började människan som art ändra beteende, och bilda civilisationer och samhällen baserade på jordbruk vilket i sin tur utvecklade intellektet till vad det är nu i modern tid. Det har fört oss ur balans med oss själva, vi bränner ut oss, och ytterst - hela det ekologiska systemet. 

Tillfällig obalans
Inte helt olikt Storskarvens utveckling när den ändrade sina fiskemetoder och började fiska i flock istället för en och en. Då blev arten så otroligt 'framgångsrik' att den tar död på både fisken och sin närmiljö. Men samtidigt dukas ett 'smörgåsbord' upp för havsörnen. 

Tänk om varken skarven eller människan är några 'naturens misstag' utan istället en konsekvent evolution? 

Skarven - en annan art som kommit i obalans 
Bild: Yle/Andy Ödman 

Befria Mindet
Istället för att tämja en 'vildmänniska' skall vi alltså tämja vårt skenande 'mind' så att vi, förutom att bli moderna, välutbildade, högteknologiska varelser med superförmågor, även blir i balans med oss själva, med varandra och med hela den ekologi vi alla är en del av. 

Yogans fysiska övningar, andningsövningar och de andra teknikerna förbereder dig för meditation. Meditation är inget man gör - det är ett tillstånd i din inre stillhet. Där är du i kontakt med källan. Du upplever meditation. Man kan förbereda för meditation - men sen infinner den sig, kanske. På samma sätt som du kan förbereda för sömn - men du kan absolut inte 'göra' sömn.

Även när du är i full aktivitet kan du vara i kontakt med källan. Då tänker du och agerar direkt - utan kontakt med egot eller 'jag, mig och mitt'. Du är i något slags 'Flow'-tillstånd. Det är kreativitet, glädje, aktivitet och kärlek. När du är förälskad är varje fiber i dig i kontakt med källan. Du är fullständigt levande. Du är det Liv som lever genom dig. Du lever. Liv är kärlek.

--------------

1) Det engelska ordet Mind är mer heltäckande. Konstigt nog saknar vi ett svenskt ord för ett så centralt begrepp.

--------------

Det här kan ses som en sammanfattning av  Yoga-Live OnLine med Björn och Brahma som sändes från Söråkers Herrgård våren 2021

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar