tisdag 10 november 2020

Kroppens energier - inför 9:e passet

Vi är energivarelser som lever i ett skikt mellan jorden, myllan och solen eller kosmos. Vi är intimt förbundna med jorden via vårt nedersta energicentrum, rotchakrat. Det är placerat längst ner av ryggraden och är vänt nedåt, nere vid mellangården.1) 

I den andra änden, ovanför ryggraden och huvudet ligger kronchakrat, vänt uppåt mot kosmos energi. Vår kropp är som en stavmagnet med ett energifält som sträcker sig ut ur och runt kroppen i en aura av energi omkring oss.

Vi är energi - i form av människa

Mitt emellan rotcharat (Muladhara) och kronchakrat (Sahasrara) ligger hjärtchakrat (Anahatha), där Livet pulserar genom oss. Vi andas in Livets energi Prana.

När vi sitter direkt på marken och får kontakt med jorden under oss känner vi oss grundade. Jorden förser kroppen med allt den behöver för att byggas upp, få näring och fysisk energi. Den ger oss kläder och tak över huvudet. 

I klanen är vi trygga tillsammans på jorden. 

Muladharas element är jord, dess färg är röd och symbolen är en lotusblomma med fyra blad. Mantrat är Lam (uttalas Lamm)

De fysiska chakrana
De tre nedersta charana, de som är nedanför Anahatha - hjärtchakrat, är de energicentra som är förknippade med den fysiska kroppen. De tre som är ovanför Anahatha är förknippade med sinnet och livsanden.

Alldeles ovanför Muladhara, rotchakrat ligger sexualchakrat - Svadhisthana. Det är placerat i höjd med blygdbenet, alldeles framför ryggraden. Dess element är vatten och symboliseras av en sexbladig lotusblomma. Förutom jord är ju vatten en grundförutsättning för liv överhuvud taget.

Sexualchakrat - Svadhisthana med sex lotusblad

Vatten har alltid varit intimt förknippat med Liv. Vattnet går - ett liv föds. Snöflingorna i Himalaya är dessutom sexkantiga så det kanske inte är så magiskt ändå att Swadhisthanas, sexualchakrats element är just vatten och symboliseras med en sexbladig lotusblomma. 

Flytande kristaller
Vatten och Liv hör ihop. Alla våra miljarder celler är fulla med vatten, inte vanligt 'kranvatten' utan vatten i form av flytande kristaller.2) I den fasen organiserar sig vattenmolekylerna i sexkantiga ringar alldeles intill de proteiner som cellväggarna är uppbyggda av. Vattnet blir i sin fjärde fas - flytande kristaller -  vid kontaktytan till proteinerna.3)

Det är tätt mellan proteinerna inuti levande celler

Flytande kristaller har speciella egenskaper som gör det möjligt för cellerna att kommunicera energi och information genom kvantmekaniska processer.4) Det förklarar hur de kan samarbeta som om de vore en enda individ fast de är miljarder, organiserade i olika organ vilka i sin tur samarbetar optimalt. 

Vatten i en levande Daphnia larv bryter polariserat ljus 
på samma sätt som i fasta kristaller5)

Det är särskilt tydligt i organismer som t ex maneter. De består av en väldig massa celler men de har ingen hjärna, nervsystem, blodsystem eller annat system som kan tänkas göra att cellerna samverkar, som t ex när de rör sig.

Svadhisthanas element är vatten, dess färg orange och symbolen är en lotusblomma med sex blad. Mantrat är Vam

Liv är kreativt
Livet skapar genom allt levande. Nya människoliv blir till genom sexualchakrat. Även allt annat kreativt skapande med kroppen handlar om Svadhisthanas energiflöde. Dans, glädje och handens skapande - hantverk är som vattnets flöde. Man kommer i ett tillstånd av 'Flow'.

Tredje chakrat
Navelchakrat - Maniphura ligger i höjd med naveln, alldeles framför ryggraden och är själva motorn i oss. Det är 'elden' i oss som gör att vi får något gjort. Självklart att det är placerat i trakten av magen. Där smälter vi ju maten som gör att cellerna kan producera energi till rörelse och värme.

Navelchakrats energier handlar mycket om att ha mod och tillit att våga leva det liv som stämmer med dina egna förutsättningar och önskningar. Att tillåta Livet att leva dina resurser - fullt ut. Att leva din passion eller ditt Dharma som Vedaskrifterna uttrycker det.  

Maniphuras element är eld, dess färg gul och symbolen är en lotusblomma med tio blad. Mantrat är Ram.

Hjärtchakrat och de tre översta chakrana tar vi nästa gång ....

------------------------

1) Området mellan anus och könsdelarna
2) Vatten - perfekt för Liv 
3) "The Fourth Phase of Water" - Gerald Pollack 
4) Kvantsammanflätning och kvanttunneling är exempel på kvantmekaniska processer
5) "Rainbow And the Worm: The Physics Of Organisms" Mae-Wan Ho 


2 kommentarer:

  1. Nu fungerar det att skriva in en kommentar. Jag hade missat att göra rätta inställningar...
    Men det tar en stund för en kommentar att synas. Den måste granskas först :)

    SvaraRadera