fredag 25 december 2015

Intellektuell Hybris

Ett underbart citat ur en  anställningsintervju:
- Lider du utav Hybris?
- Nej, jag kan inte säga att jag lider av det.

Människan, speciellt den västerländska kulturens människa, lider av en skev självbild, en arrogant överlägsenhet som ger oss rätten att förse oss på hela ekosystemets bekostnad. Vi har drabbats av en övertro på vår intellektuella kapacitet. Hybris är nog det rätta ordet för sånt.

Den har dessutom förstärkts av vår förmåga att utnyttja fossil energi (kol, olja och naturgas) samt kärnkraft. Precis som heroinet verkar som en sagolik välsignelse från början leder den till ökat missbruk och tar till slut knäcken på oss.

Intellektuell Hybris och ett drogliknande beroende av energi är en dålig kombination som lett oss till randen av utplåning.

Kärnvapnen var ett reellt hot om undergång på 1950 - 60 talen, om vi hade agerat och tryckt på knappen.

Skillnaden med det nya hotet är att om vi inte agerar så går vi under. Det skrämmande är att vi vetat allt det här ända sedan Romklubbens Tillväxtens gränser 1972. Ändå fortsätter vi, med den drucknes envishet, att hitta på ursäkter för vårt missbruk. 

Nu gäller det att nyktra till
Dags för ett 12-stegsprogram för energimissbrukare - AE.

Första steget är att erkänna att vi är fast i ett missbruk och behöver hjälp utifrån, rättare sagt inifrån.

Nästa steg är att inse och erkänna att det finns en kraft och en visdom som är större än vår samlade intellektuella kunskap.

Naturens och Livets inneboende, kreativa intelligens - själva kosmos - är vida överlägset människans intellektuella förmågor.

Min övertro på intellektet stänger av mig och stryper Livets förmåga att uttrycka sig genom den resurs som just jag är är. Det är effekten av Hybris och det är ett kollektivt fenomen.

Vi uppmuntrar och indoktrinerar varandra dagligen i att kapa av bandet med Livet och förstärker en tro på att det är vi själva som fixar det här.

Obs! Det här handlar inte om religion. Det handlar om vår andliga intelligens, vårt SQ, vår förmåga att knyta an till det Liv som vi är, det Liv som uttrycker sig som dig, lever och upplever genom dig.

När du mediterar och vilar i din inre stillhet tränar du din förmåga att knyta an till Livet.

När du är i total närvaro i det du gör, när du är själva görandet, tränar du också din SQ, din andliga intelligens.

När du är i ett kreativt tillstånd, när du förlorar dig i tid och rum och är i ett flow-tillstånd, då lever Livet genom dig. Det skapas något helt nytt genom dig, något som aldrig funnits tidigare. Det är Livet och naturens kreativa energi som uttrycker sig genom den resurs som du är. Du blockerar inte flödet med intellektets fixa idéer eller synpunkter, rädslor eller begränsningar. Livet lever fritt genom dig.

I det tillståndet skapas nya kreativa lösningar. Livet använder sig av dina färdigheter, talanger, intellekt och det du lärt dig. Livet uttrycker sig genom dina unika förmågor och det skapas något nytt.

Alla kan det här. Det är inte bara något som konstnärer och uppfinnare håller på med.

När vi har tillit och tillåter Livet leva genom den här kroppen/personligheten, när vi medvetet kan koppla bort egot långa stunder har vi ett högt SQ och vi har förmågan att leva livet fullt ut.

Egot är ett nödvändigt verktyg, annars skulle vi inte fungera överhuvudtaget, men vi skall befria oss från tron att vi är själva egot.

När vi istället är Livet så gör vi inte våld på naturen och ekosystemet, då skapar vi inte konflikter och girighet. Då slipper vi krig, religion och politik. För att inte tala om klimathotet ...

Det låter som en utopi och omöjligt att uppnå i tid. Men det handlar bara om ett uppvaknande som är närmare än ett andetag.

Men du måste våga ....

-----------------------------------
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar