fredag 29 april 2016

Vad betyder Compassion?

Osho säger att kärlek kan upplevas på tre plan. På det fysiska planet upplever vi en nära samhörighet i sex. Det är den lägsta formen.

När vi har sex och även hjärtat är med uppstår det kärlek, kanske till och med villkorslös kärlek mellan två individer. Det är en högre form av gemenskap.

Compassion är den högsta formen av samhörighet. En förbehållslös kärlek till allt och alla. En euforisk upplevelse av att leva fullt ut. Att vara ett med allt - att vara Kärlek.

Oshos mål var att få oss att leva i Love and Compassion.

På något sätt känns det som Oshos användning av ordet compassion är mer omfattande än den svenska översättningen "medkänsla, medlidande, sympati, förbarmande".

Även engelska synonymer som "fellow feeling, mercy, commiseration, charity" känns torftiga jämfört med Oshos användning av ordet Compassion.

Språk är något typiskt mänskligt. Tänk dig alla olika språk som finns. Inte bara nationella men även notskrift t.ex. Dom som läser noter kan ju höra inom sig det dom läser, men alla har inte lärt sig att läsa noter. Alla kan inte heller blindskrift eller teckenspråk eller andra kluriga språk. Men hur smarta språken är så är de inte helt exakta.

Ordet Compassion visar hur trubbigt språket är, men det utvecklas ständigt av författare. Ibland kan vi få fantastiska läsupplevelser när vi känner att språket öppnar upp för finare nyanser för att beskriva livets alla underfundigheter, speciellt när det kommer till kärlek. T. ex. boken "Konsten att höra hjärtslag" av Jan-Philipp Sendker. Eller tänk dig Paulo Coelho ...

Är det så att Osho kanske talade om något mystiskt som är utöver det som vår materiella världsuppfattning omfattar? Något som har att göra med själva livet som lever i oss. Något som inte går att beskriva med vårt språk för begreppet finns egentligen inte.

Vad som är Liv ingår inte i vår kulturs förklaringsmodell. Vår västerländska kultur vilar på Aristoteles filosofi.

Aristoteles´ grundaxiom är att universum är ett vakuum där det finns atomer som bildar molekyler och allt som vi upplever som "verkligheten". Han var sin tids mest lärde man men han behärskade inte matematik.

Matematik är också ett av människans olika språk. Med matematik kan du beskriva en verklighet som inte ens de kraftigaste teleskop eller mikroskop kan visa.

En ny förklaringsmodellen växer gradvis fram alltsedan Einstein bevisade att materien är energi och som beskrivs med det matematiska språket som E = mc²

Den nya tidens förklaringsmodell grundar sig på att universum är ett fält av levande energi som när det sätts i rörelse bildar det vi upplever som den materiella verkligheten.

Lyssna på nobelpristagaren Frank Wilzcek under tre korta minuter när han förklarar universum som ett fält. Det bästa av allt... "det är ingen metafor - det är exakt vad ekvationerna berättar"

Frank Wilczek skrev boken "The Lightness of Being"

I det gamla paradigmet finns alltså ingen definition av vad som är liv, vad som gör att du lever, medan det nya paradigmet säger att allt är Liv.

Det är en enorm skillnad och det får naturligtvis konsekvenser när det väl får sjunka in i det allmänna medvetandet.

Då kommer separation och individualism, tävling och och framgångstänkandet ersättas av en känsla av samhörighet med allt och alla, där framgång är när vi lyckas leva i samklang med Livet och naturen.

Då lever vi i Kärlek och Compassion.

Då kommer vi ha svaren på dagens två knäckfrågor:
1. Vad är det som är fel i världen?
2. Hur skall vi komma tillrätta med det?

-----------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar